Wzory pism / Formularze sądowe

Aktualne formularze sądowe, w tym m.in.:
 
  • formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
  • formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym,
  • formularze wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji KRS,
  • formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym oraz wniosków składanych do Centralnej Informacji KW,
  • formularze zapytań o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego,
  • formularz dotyczący zgłaszania kandydatów na ławników,
  • informacja o formularzach do wnoszenia skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
  • formularze dotyczące przyznania prawa pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej
są dostępne do pobrania na stronie serwisu Ministerstwa Sprawiedliwości: 
                  
              
          
       
        

Link umożliwiający przejście na stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości, na której umieszczone zostały wzory:

-      wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego,

-      oświadczenia dla kandydata na opiekuna tymczasowego,

-      postanowienia o ustanowieniu opiekuna tymczasowego,

-       informacji zbiorczej przeznaczonej dla zainteresowanych i pouczeń dla uczestników postępowania (ulotka) - w języku polskim oraz w przełożeniu na język ukraiński.

                      

Rejestr zmian dla: Wzory pism / Formularze sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-04-11 13:36:57
Publikacja w dniu:
2022-04-11 13:37:15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-04-11 13:36:22
Publikacja w dniu:
2022-04-11 13:36:57
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-04-11 13:32:13
Publikacja w dniu:
2022-04-11 13:36:22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-04 15:22:52
Publikacja w dniu:
2021-01-04 15:23:50
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-12 20:26:20
Publikacja w dniu:
2020-12-12 20:26:45
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-12 20:23:10
Publikacja w dniu:
2020-12-12 20:26:20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-15 13:00:25
Publikacja w dniu:
2020-09-15 13:01:36
Zmiany:
Podejrzyj