Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów 

boi@stargard.sr.gov.pl

       

UWAGA !

Biuro Obsługi Interesanta w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 17-19 od 25.04.2023 roku do odwołania będzie nieczynne .

 

Informacje w sprawach rozpoznawanych przez I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich , IV Wydział Pracy, VII Zam. Wydział Karny udzielane są przez pracowników Biura Obsługi Interesantów w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. S. Okrzei 8 .
            Tel. 91 395 32 01; 91 395 32 02; 91 395 32 03

 

Interesanci V Wydziału Ksiąg Wieczystych obsługiwani są w sekretariacie Wydziału Ksiąg Wieczystych w pok nr.2 (parter , wejście B ) w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 17-19.  Przy czym dokumenty kierowane do  V Wydziału Ksiąg Wieczystych mogą być składane również w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. S. Okrzei 8 .             
Tel. 91 395 33 30 :

 

Interesanci VI Zamiejscowego  Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach obsługiwani są w sekretariacie VI Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w pok. nr.4 (parter ) w budynku Sądu Rejonowego w Pyrzycach przy ul. Staromiejskiej 3 . Przy czym dokumenty kierowane do  VI Zamiejscowego  Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach mogą być składane również w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. S. Okrzei 8 .

Tel. 91 570 36 60 ;

             

Interesanci VII Zamiejscowego  Wydziału Karnego z siedzibą w Pyrzycach  obsługiwani są w sekretariacie VI Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w pok. nr.15 (I piętro) w budynku Sądu Rejonowego w Pyrzycach przy ul. Staromiejskiej 3 . Przy czym dokumenty kierowane do  VII Zamiejscowego  Wydziału Karnego z siedzibą w Pyrzycach mogą być składane również w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. S. Okrzei 8 . 

Tel. 91 570 35 55 ;

 

                  

Godziny obsługi interesantów Biura Obsługi Interesantów, czytelni, oraz sekretariatów V Wydziału Ksiąg Wieczystych , VI Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach oraz VII Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Pyrzycach  oraz kasy sądu  ustala się na;

poniedziałek od 08.00 do 11.30 i od 12.00 do 18.00, (przy czym kasa sądu w poniedziałek od 08.30 do 11.30  i od 12.00 do 16.00)
wtorek- piątek od 07.45 do 11.30  i od 12.00 do 15.15, (przy czym kasa sądu do 15.00)        
  

Regulamin funkcjonowania Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Stargardzie (PLIK PDF, 1.43 MB)

Zmiana regulaminu funkcjonowania Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Stargardzie  (PLIK PDF, 232 KB) (18.03.2019r.)

    


            

Zakres działania Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Stargardzie:


- udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;


- wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału, przy czym nie odebrane osobiście odpisy z końcem tygodnia w którym miały być odebrane osobiście przekazywane są do właściwego wydziału celem przesłania za pośrednictwem operatora pocztowego.


- wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału, przy czym nie odebrane osobiście nośniki pamięci z końcem tygodnia w którym miały być odebrane osobiście przekazywane są do właściwego wydziału celem przesłania za pośrednictwem operatora pocztowego,


- kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;


- udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;


- udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka, a także udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych, tłumaczy przysięgłych, komorniczych i niektórych instytucji pozasądowych;


- udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;


- informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;


- udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem;


- informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków zaskarżenia i terminach do ich wniesienia, o terminach i miejscach rozpraw;


- przyjmowanie wniosków o wydanie odpisu orzeczenia;


- udostępnianie w czytelni akt do przeglądania stronom i osobom uprawnionym

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-05-21 12:40:13
Publikacja w dniu:
2024-05-21 12:48:17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-07-04 12:18:35
Publikacja w dniu:
2023-07-04 12:18:59
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-04-24 10:13:31
Publikacja w dniu:
2023-04-24 10:14:05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-03-24 15:30:01
Publikacja w dniu:
2023-03-24 15:30:35
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-02-28 14:32:41
Publikacja w dniu:
2023-02-28 14:33:19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-07-20 13:41:32
Publikacja w dniu:
2022-07-20 13:42:32
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-03-26 23:32:14
Publikacja w dniu:
2022-03-26 23:34:04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-01 08:37:43
Publikacja w dniu:
2022-02-01 08:38:46
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-02 14:13:48
Publikacja w dniu:
2021-07-02 14:14:00
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-02 14:12:59
Publikacja w dniu:
2021-07-02 14:13:48
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-02 14:12:35
Publikacja w dniu:
2021-07-02 14:12:59
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-02 13:54:38
Publikacja w dniu:
2021-07-02 13:57:24
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-06-28 10:03:42
Publikacja w dniu:
2021-06-28 10:04:38
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-06-28 08:57:43
Publikacja w dniu:
2021-06-28 08:59:04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-27 21:52:41
Publikacja w dniu:
2021-05-27 21:54:58
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-17 21:49:35
Publikacja w dniu:
2020-12-17 21:50:28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-17 15:08:12
Publikacja w dniu:
2020-12-17 15:08:55
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-17 15:07:29
Publikacja w dniu:
2020-12-17 15:08:12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-27 09:00:51
Publikacja w dniu:
2020-11-27 09:08:48
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-15 15:24:45
Publikacja w dniu:
2020-09-15 15:24:56
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-01 11:16:28
Publikacja w dniu:
2020-09-01 11:17:13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-26
Publikacja w dniu:
2020-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-23
Publikacja w dniu:
2019-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-23
Publikacja w dniu:
2019-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-19
Publikacja w dniu:
2019-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-19
Publikacja w dniu:
2019-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-13
Publikacja w dniu:
2019-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-13
Publikacja w dniu:
2019-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-13
Publikacja w dniu:
2019-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-13
Publikacja w dniu:
2019-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-13
Publikacja w dniu:
2019-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-13
Publikacja w dniu:
2019-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-13
Publikacja w dniu:
2019-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-13
Publikacja w dniu:
2019-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-13
Publikacja w dniu:
2019-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-13
Publikacja w dniu:
2019-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-13
Publikacja w dniu:
2019-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-13
Publikacja w dniu:
2019-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-13
Publikacja w dniu:
2019-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-14
Publikacja w dniu:
2019-01-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-27
Publikacja w dniu:
2018-09-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-19
Publikacja w dniu:
2018-09-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-19
Publikacja w dniu:
2017-12-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d