Kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości "Na wokandzie"

„Na wokandzie” to bezpłatny kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości, który jest częścią projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na łamach czasopisma publikowane są:
- informacje o bieżącej działalności Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym o inicjatywach i zamierzeniach Ministerstwa Sprawiedliwości w obszarze doskonalenia prawa;

- informacje o reformach przeprowadzanych w wymiarze sprawiedliwości, w tym w obszarze sądownictwa;

- informacje z zakresu problematyki sądownictwa w Polsce i na świecie;

- informacje o problemach wymiaru sprawiedliwości, które mają być rozwiązane w przyszłości, w tym w obszarze sądownictwa;

- zagadnienia prawa, jego wykładni i stosowania oraz tworzenia nowych rozwiązań;

 

Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości "Na wokandzie” nr. 1 (32) / 2017 (PLIK PDF, 5.67 MB)

Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości "Na wokandzie" nr. 5 (31) / 2016 (PLIK PDF, 5.80 MB)

Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości "Na wokandzie" nr. 4 (30) / 2016 (PLIK PDF, 6.16 MB)

Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości "Na wokandzie" nr. 3 (29) / 2016 (PLIK PDF, 5.83 MB)

Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości "Na wokandzie" nr. 2 (28) / 2016 (PLIK PDF, 4.60 MB)

Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości "Na wokandzie" nr. 1 (27) / 2016 (PLIK PDF, 4.50 MB)

Wydania z lat wcześniejszych (www.nawokandzie.ms.gov.pl)