Godziny urzędowania

1.Godziny obsługi interesantów Biura Obsługi Interesantów, czytelni, sekretariatów V i VI Wydziału Ksiąg Wieczystych, kasy sądu  ustala się na;

- poniedziałek od 08.00 do 11.30 i od 12.00 do 18.00, przy czym kasa sądu w poniedziałek od 08.30 do 11.30  i od 12.00 do 16.00

- wtorek- piątek od 07.45 do 11.30  i od 12.00 do 15.15, przy czym kasa sądu do 15.00

Sąd Rejonowy w Stargardzie pracuje:

w dni powszednie w godzinach 7.30 - 15.30.


Dyżury Sądu:

w poniedziałki od 7.30 do 18.00

   

Sekretariaty w wydziałach Sądu Rejonowego w Stargardzie są czynne:                     

                                                                                                  
- w poniedziałek od 8.00 do 12.00 i od 12.30 do 15.15
- od wtorku do piątku w godzinach od 7.45 do 12.00 i od 12.30 do 15.15

                    

W okresie od 25 maja 2020 roku do odwołania Prezes, Wiceprezes oraz Przewodniczący Wydziałów nie przyjmują osobiście interesantów

 

Zgodnie z zarządzeniem nr A-0122-7/20 Wiceprezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Stargardzie z dnia 20.05.2020 obowiązują następujące wytyczne

wyciąg z zarządzenia z dnia 20.05.2020 roku znak A-0122-7/20

§3

W okresie od 25 maja 2020r. do odwołania skargi i wnioski składa się drogą elektroniczną lub na piśmie.Gdy zachodzi konieczność wysłuchania skarżącego - także telefonicznie. Nie przyjmuje się osobiście interesantów w sprawach dotyczących skarg administracyjnych. Prezes , wiceprezes , przewodniczący wydziałów podejmują decyzję o przyjęciu składającego pismojeśli uznają,że jest to konieczne.Przyjęcie takiej osobymoże odbyć się w innym pomieszczeniu niż gabinet prezesa, wiceprezesa lub przewodniczących wydziałów.

§4

 1. W okresie od 25 maja 2020r. roku do odwołania w budynkach Sądu
  Rejonowego w Stargardzie mogą znajdować się i poruszać po nim
  jedynie osoby wezwane i zawiadomione, interesanci składający pisma w
  Biurze Obsługi Interesanta oraz sekretariatach V i VI Wydziału Ksiąg
  Wieczystych , uiszczające opłatę w kasie znajdującej się w budynku
  przy ul. Wojska Polskiego oraz osoby umówione do czytania akt.
  2. Osoby wymienione w punkcie 1. winny wchodzić do budynków sądupo
  dokonaniu pomiaru temperatury ciała, sprawdzeniu wykonania
  dezynfekcji rąk, zasłonięcia ust i nosaoraz posiadania
  zawiadomienia/wezwania ewentualnie również/lub legitymacji służbowej
  (prokuratorzy, pełnomocnicy stron) przez pracownika podmiotu
  odpowiedzialnego za ochronę budynku .
  3. W okresie od 25 maja 2020r. do odwołania zaprzestaje się
  bezpośredniej obsługi interesantów w sekretariatach wydziałów , z
  wyłączeniem sekretariatów V i VI Wydziału Ksiąg Wieczystych .
  Obsługa odbywa się wyłącznie w Biurze Obsługi Interesanta ,
  telefonicznie, drogą elektroniczną.

Pełna treść zarządzenia nr A-0122-7/20 Wiceprezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Stargardzie z dnia 20.05.2020 

Rejestr zmian dla: Godziny urzędowania

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-02 14:17:59
Publikacja w dniu:
2021-07-02 14:18:13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-06-18 12:55:12
Publikacja w dniu:
2021-06-18 13:01:27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-14 12:45:05
Publikacja w dniu:
2020-09-14 12:53:46
Zmiany:
Podejrzyj