Majątek ruchomy Sądu Rejonowego w Stargardzie

W Sądzie Rejonowym w Stargardzie procedury regulujące gospodarowanie składnikami majątku ruchomego opierają się na Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. (Dz.u.2010 nr 114 poz. 761) w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.

        

Osoba wyznaczona do kontaktu w w/w sprawach – Główny specjalista ds. gospodarczych

Pani Barbara Świątkiewicz:  91 395 32 35

        

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. (Dz.u.2010 nr 114 poz. 761)

Rejestr zmian dla: Majątek ruchomy Sądu Rejonowego w Stargardzie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-06-21 13:40:35
Publikacja w dniu:
2021-06-21 13:40:59
Zmiany:
Podejrzyj