Informacje dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób słabosłyszących

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością zaplanuj swoją wizytę w Sądzie Rejonowym w Stargardzie.

Zapoznaj się z informacją poniżej.

Zadzwoń do Biura Obsługi Interesantów w celu zasięgnięcia informacji czy umówienia wizyty: tel. 91395 32 02, 91395 32 05 lub skontaktuj się z nami mailowo na adres: boi@stargard.sr.gov.pl.

Wcześniejszy kontakt pozwoli nam lepiej przygotować się do Twojej wizyty.

                                   

INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ

Budynek Sądu Rejonowego w Stargardzie przystosowany jest do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:

1/ wydzielenie oraz oznakowanie miejsc parkingowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością:

- 2 miejsc od strony ulicy Wojska Polskiego – przed sądem, (Wydział Rodzinny, Wydział Pracy, Zespół Kuratorskiej Służby Sadowej ds. Rodzinnych i Nieletnich

- 1 miejsce od strony ul. Stefana Okrzei –parking wewnętrzy , ochronna otworzy bramę tel.                   91/ 395 322 10 (Wydział Cywilny, Wydział Karny, Zespół Kuratorskiej Służby Sadowej ds. Karnych

- 1 miejsce od strony ul. Staromiejskiej – przed budynkiem sądu (Wydział Karny, Wydział Ksiąg Wieczystych)

W każdym budynku na parterze są pracownicy ochrony -numer telefonu do pracownika ochrony:

- 91/ 395 322 10 ul. Stefana Okrzei 8 w Stargardzie

- 91 570 36 60 ul. Staromiejska 3 w Pyrzycach

- 91 395 33 85 ul. Wojska Polskiego 17-19

2/ zapewnienie wind do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się;

Dźwig osobowy znajduje się w budynku przy ul. Stefana Okrzei 8  umożliwia on dotarcie na wszystkie poziomy budynku.

W pozostałych budynkach sądu posiadamy schodołazy, pomocne w podjeździe pod schody.

3/ zapewnienie toalet:

- w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie na ul. Okrzei 8 parter pok 135, oraz na I piętrze pokój 239

- w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie na ul. Wojska Polskiego 17-19  wejście B


W przypadku konieczności skorzystania i pomocy przy transporcie interesanta proszę o kontakt z ochroną obiektu (tel. 91/395 32 10 – ul. Okrzei 8, tel. ).

INFORMACJE DLA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH

Ponadto informujemy, że Sąd Rejonowy w Stargardzie realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami umożliwia osobom słabosłyszącym korzystanie systemów pętli indukcyjnych wspomagających słyszenie

 

Rejestr zmian dla: Informacje dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób słabosłyszących

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-10-25 15:13:51
Publikacja w dniu:
2022-10-25 15:14:39
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-08-12 13:57:26
Publikacja w dniu:
2021-08-12 13:59:35
Zmiany:
Podejrzyj