Udzielanie informacji

1. Informacje telefoniczne w sprawach rozpoznawanych przez I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, udzielane są przez pracowników Punktu Obsługi Interesantów:

 91 395 32 02     91 395 32 04     

             

2. Informacje w sprawach rozpoznawanych przez III Wydział Rodzinny i Nieletnich udzielane są pod nr tel.

Tel. 91 395 32 02; 91 395 32 04

              

3. Informacje w sprawach rozpoznawanych przez IV Wydział Pracy udzielane są pod nr tel.

Tel. 91 395 32 02; 91 395 32 04

           

 4. Informacje w sprawach rozpoznawanych przez V Wydział Ksiąg Wieczystych udzielane są pod nr tel.

91 395 33 30

      

5. Informacje w sprawach rozpoznawanych przez VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach udzielane są pod nr tel.

91 570-36-60

              

6. Informacje w sprawach rozpoznawanych przez VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Pyrzycach udzielane są pod nr tel.

91 570-35-55

       


      Na podstawie danych zawartych w systemie informatycznym, kierownik sekretariatu wydziału lub inny upoważniony przez niego pracownik sekretariatu może udzielać telefonicznie informacji o sprawie rozpoznawanej w wydziale, po uprzednim podaniu przez osobę zamierzająca uzyskać informacje danych osobowych strony lub uczestnika postępowania albo sygnatury akt sprawy.
       Informacja o firmie przedsiębiorcy będącego stroną postępowania nie podlega ograniczeniom. Informacja telefoniczna w sprawach rozpoznawanych przez I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz IV Wydział Pracy udzielana jest przez Pracowników Punktu Obsługi Interesantów, a jedynie w wyjątkowych sytuacjach przez kierownika sekretariatu lub innego upoważnionego pracownika ww. wydziałów.

Rejestr zmian dla: Udzielanie informacji

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-07-04 12:19:39
Publikacja w dniu:
2023-07-04 12:20:35
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-01 08:44:01
Publikacja w dniu:
2022-02-01 08:44:07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-01-20 13:31:52
Publikacja w dniu:
2022-01-20 13:34:00
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-06-18 12:50:54
Publikacja w dniu:
2021-06-18 12:51:42
Zmiany:
Podejrzyj