Informacje za 2018 rok

Informacje za 2018 rok: 


MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (PLIK PDF, 796 KB)

MS-S1r sprawozdanie w sprawach cywilnych  (PLIK PDF, 1.57 MB)

MS- S16-18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (PLIK PDF, 974 KB)

MS-S40r sprawozdanie z działalności kuratorskiej słuzby sądowej (PLIK PDF, 553 KB)

MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczacych ksiąg wieczystych (PLIK PDF, 322 KB) 

MS-S11 - 12r sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (PLIK PDF, 978 KB)

MS-S10r  sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej (PLIK PDF, 417 KB)

MS-S6r sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właścowości rzeczowej (PLIK PDF, 931 KB)

MS-Kom 23 sprawozdanie z czynności komornika (PLIK PDF, 400 KB)

 

Informacje za I półrocze 2018:  

     

MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (PLIK PDF,  334 KB)

MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (PLIK PDF, 791 KB)

MS-S1r sprawozdanie w sprawach cywilnych (PLIK PDF, 1.56 MB)

MS- S16-18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (PLIK PDF, 964 KB)

MS-S40r sprawozdanie z działalności kuratorskiej słuzby sądowej (PLIK PDF, 553 KB)

MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczacych ksiąg wieczystych (PLIK PDF, 321 KB)

MS-S11 - 12r sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (PLIK PDF, 971 KB)

MS-S10r  sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej (PLIK PDF, 417 KB)

MS-S6r sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właścowości rzeczowej (PLIK PDF, 926 KB)

MS-Kom 23 sprawozdanie z czynności komornika (PLIK PDF, 400 KB)

Rejestr zmian dla: Informacje za 2018 rok

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-31
Publikacja w dniu:
2019-01-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-31
Publikacja w dniu:
2019-01-31
Opis zmiany:
b/d