Informacje za 2022 rok

Informacje za 2022 rok: 

                                


MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (PLIK PDF, 1 363 KB)

MS-S1r sprawozdanie w sprawach cywilnych (PLIK PDF, 2 326 KB)

MS- S16-18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (PLIK PDF, 1 653 KB)

MS-S40r sprawozdanie z działalności kuratorskiej słuzby sądowej (PLIK PDF, 699 KB)

MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczacych ksiąg wieczystych (PLIK PDF, 477 KB) 

MS-S11 - 12r sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (PLIK PDF, 2 194 KB)

MS-S10r  sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej (PLIK PDF, 766 KB)

MS-S6r sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej (PLIK PDF, 2 452 KB)

MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (PLIK PDF, 570 KB)

MS-Kom 23 sprawozdanie z czynności komornika (PLIK PDF, 688 KB)

MS-S62r sprawozdanie w sprawach reprywatyzacyjnych (PLIK PDF, 551 KB)

                      

Informacje za I półrocze 2022:  

                            

MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (PLIK PDF,  569 KB)

MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (PLIK PDF, 1 357 KB)

MS-S1r sprawozdanie w sprawach cywilnych (PLIK PDF, 2 312 KB)

MS- S16-18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (PLIK PDF, 1 636 KB)

MS-S40r sprawozdanie z działalności kuratorskiej słuzby sądowej (PLIK PDF, 698 KB)

MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczacych ksiąg wieczystych (PLIK PDF, 393 KB)

MS-S11 - 12r sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (PLIK PDF, 2 166 KB)

MS-S10r  sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej (PLIK PDF, 673 KB)

MS-S6r sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej (PLIK PDF, 2 449 KB)

MS-Kom 23 sprawozdanie z czynności komornika (PLIK PDF, 604 KB)

Rejestr zmian dla: Informacje za 2022 rok

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-11-06 09:38:03
Publikacja w dniu:
2023-11-06 09:48:29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-12-20 13:33:51
Publikacja w dniu:
2022-12-20 13:40:12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-12-20 13:33:19
Publikacja w dniu:
2022-12-20 13:33:37
Zmiany:
Podejrzyj