Wiceprezes Sądu

 

Prezes Sądu Rejonowego

SSR Kamila Klimczak (od 19.08.2022r.)

         

Wiceprezes Sądu Rejonowego

SSR Mariusz Nawrocki (od 04.10.2022r.)

         
Sekretariat Prezesa

ul. Stefana Okrzei 8

73-110 Stargard

        

tel. 91 395 32 26 oraz 91 395 32 30 

 

Prezes sądu jako organ Sądu Rejonowego w Stargardzie :
1. kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:
a) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.),
b) jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów danego sądu,

2. pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych.

Rejestr zmian dla: Wiceprezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-10-11 13:01:11
Publikacja w dniu:
2022-10-11 13:01:41
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-10-11 13:01:06
Publikacja w dniu:
2022-10-11 13:01:11
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-10-11 13:00:31
Publikacja w dniu:
2022-10-11 13:00:49
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-27 21:50:33
Publikacja w dniu:
2022-08-27 21:51:23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-07-18 13:14:01
Publikacja w dniu:
2022-07-18 13:14:11
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-10 15:16:40
Publikacja w dniu:
2022-06-10 15:16:49
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-06-18 12:40:10
Publikacja w dniu:
2021-06-18 12:40:21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-12 09:54:34
Publikacja w dniu:
2021-05-12 09:54:45
Zmiany:
Podejrzyj