Prezes Sądu

 

Prezes Sądu Rejonowego
SSR Kamila Klimczak (od 19.08.2022r.)

Wiceprezes Sądu Rejonowego
SSR Mariusz Nawrocki (od 04.10.2022r.)


Sekretariat Prezesa

ul. Stefana Okrzei 8

73-110 Stargard

      

tel. 91 395 32 26 oraz 91 395 32 30 

 

Prezes sądu jako organ Sądu Rejonowego w Stargardzie :
1. kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:
a) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.),
b) jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów danego sądu,

2. pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych.

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-10-11 13:01:45
Publikacja w dniu:
2022-10-11 13:01:52
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-10-11 12:59:44
Publikacja w dniu:
2022-10-11 13:00:26
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-27 21:51:29
Publikacja w dniu:
2022-08-27 21:51:50
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-27 21:46:26
Publikacja w dniu:
2022-08-27 21:47:09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-07-18 13:13:38
Publikacja w dniu:
2022-07-18 13:13:54
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-10 15:15:48
Publikacja w dniu:
2022-06-10 15:16:24
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-06-18 12:39:50
Publikacja w dniu:
2021-06-18 12:40:05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-12 09:53:34
Publikacja w dniu:
2021-05-12 09:54:04
Zmiany:
Podejrzyj