Portal informacyjny

Zarządzenie Nr. O.A.042.3.2024 Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie z dnia 5 kwietnia 2024 roku w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym

      

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie  odnośnie Portalu informacyjnego

              

Portal informacyjny dostępny jest pod adresem:

https://portal.szczecin.sa.gov.plotwiera się w nowym oknie

          

1. Osobą odpowiedzialną za wdrażanie systemów teleinformatycznych w Sądzie Rejonowym w Stargardzie jest Wiceprezes Sądu Rejonowego w Stargardzie - SSR Kamila Klimczak. Wszelkie problemy związane z dostępem do portalu informacyjnego należy zgłaszać do Pani Wiceprezes Sądu Rejonowego w Stargardzie - SSR Kamila Klimczak:

          tel.       91 395 32 24

         

2. Osoby odpowiedzialne za pracę w Portalu Informacyjnym w Sądzie Rejonowym w Stargardzie:

  

- I Wydział Cywilny (Renata Katanowska, Marta Woźnicka):

           91 395 32 50       

          

       

- II Wydział Karny (Marta Turzyńska, Jolanta Wasielewska)

           tel.        91 395 32 81

          

     

- III Wydział Rodzinny i Nieletnich (Violetta Kuźniar, Martyna Zbrzeska)

           tel.       91 395 33 01

          

    

- IV Wydział Pracy (Renata Gończarowska)

            91 395 33 20

           

    

- Zamiejscowy VII Wydział Karny ( Anita Fronczek, Ewa Pustułka, Paweł Kulok)

           91 570 35 55

          

          


             

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany regulaminu Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Stargardzieotwiera się w nowym oknie   (PLIK PDF, 226 KB)

Zarządzenie uchylone z dniem 06.11.2019r. 

      

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Stargardzie obowiązujący od 3 stycznia 2017otwiera się w nowym oknier. (PLIK PDF, 3.44 MB)

          


          

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim w sprawie utworzenia Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskimotwiera się w nowym oknie (PLIK PDF, 1.08 MB)

           

 Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskimotwiera się w nowym oknie (PLIK PDF, 2.54 MB)

                          

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany regulaminu Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Stargardzieotwiera się w nowym oknie (PLIK PDF, 261 KB)

                      


   

                Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2015 r. uruchomiony zostanie
Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim, który dostępny jest pod adresem https://portal.szczecin.sa.gov.plotwiera się w nowym oknie
Portal Informacyjny ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom, dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim.

                   Użytkownik systemu otrzyma dostęp do informacji o stanie sprawy i o czynnościach podejmowanych w sprawie. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna. Natomiast dostęp do informacji o sprawach, w których stroną jest osoba prawna jest możliwy poprzez konto użytkownika, będącego przedstawicielem ustawowym, reprezentantem osoby prawnej lub poprzez konto pełnomocnika procesowego.
Zakres dostępu do serwisu oraz sposób zakładania i aktywacji konta określony jest szczegółowo w Regulaminie Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim, którego akceptacja jest warunkiem korzystania z Portalu Informacyjnego.
Rejestracja osoby fizycznej rozpoczyna się od wypełnienia "Wniosku o rejestrację konta", dostępnego na stronie głównej serwisu, po czym - po uzyskaniu stosownej informacji na wskazany we wniosku adres e-mail - należy zgłosić się w właściwym sekretariacie tut. Sądu bądź do punktu informacyjnego jednego z sądów objętych działaniem Portalu Informacyjnego w celu weryfikacji podanych danych, z ważnym dokumentem tożsamości w postaci dowodu osobistego bądź paszportu, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja zakończy się aktywacją konta oraz uzyskaniem przez użytkownika wydruku potwierdzającego założenie konta, z loginem (będzie nim numer PESEL) i hasłem, które można zmienić po zalogowaniu w serwisie. Logowanie następuje przez wpisanie loginu i hasła na stronie głównej Portalu Informacyjnego. Dostęp do konta jest możliwy dopiero po dokonaniu weryfikacji.


Sprawy na aktywnym koncie użytkownika pojawią się najwcześniej na drugi dzień roboczy od chwili aktywacji.

Rejestr zmian dla: Portal informacyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-04-12 23:21:57
Publikacja w dniu:
2024-04-12 23:23:28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-09-15 23:05:16
Publikacja w dniu:
2023-09-15 23:07:12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-12-21 14:00:48
Publikacja w dniu:
2022-12-21 14:07:58
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-10-28 11:06:32
Publikacja w dniu:
2021-10-28 11:07:46
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-04 20:43:28
Publikacja w dniu:
2021-07-04 20:49:43
Zmiany:
Podejrzyj