Informacje za 2016 rok

Informacje za  2016 rok:

 

MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (PLIK PDF, 93 KB)

MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (PLIK PDF, 362 KB)

MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych (PLIK PDF, 568 KB)

MS-S 16-18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (PLIK PDF, 473 KB)

MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej słuzby sądowej (PLIK PDF, 189 KB)

MS-S20 KW Sprawozdanie w sprawach dotyczacych ksiąg wieczystych (PLIK PDF, 113 KB)

MS-S11 - 12 sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (PLIK PDF, 480 KB)

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej (PLIK PDF, 183 KB)

MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właścowości rzeczowej (PLIK PDF, 418 KB)

MS-Kom 23 sprawozdania z czynności komornika (PLIK PDF, 133 KB)

 

 

Informacje za I półrocze 2016:  

                    

MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenie (PLIK PDF,  92 KB)

MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (PLIK PDF, 361 KB)

MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych (PLIK PDF, 566 KB)

MS-S 16-18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (PLIK PDF, 470 KB)

MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej słuzby sądowej (PLIK PDF, 189 KB)

MS-S20 KW Sprawozdanie w sprawach dotyczacych ksiąg wieczystych (PLIK PDF, 122 KB)

MS-S11 - 12 sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (PLIK PDF, 478 KB)

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej (PLIK PDF, 183 KB)

MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właścowości rzeczowej (PLIK PDF, 415 KB)

MS-Kom 23 sprawozdania z czynności komornika (PLIK PDF, 141 KB)

Rejestr zmian dla: Informacje za 2016 rok

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-03-04 21:40:15
Publikacja w dniu:
2024-03-04 21:43:19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-03-04 21:39:13
Publikacja w dniu:
2024-03-04 21:40:15
Zmiany:
Podejrzyj