Informacja o zmianie przepisów o odrzuceniu spadku przez rodziców w imieniu dziecka

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego - zmiana przepisów

 

Informujemy, że od 15 listopada 2023 r., w związku ze zmianą przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 28 lipca 2023 r., o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1615), zezwolenie sądu na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka nie będzie wymagane w sytuacji, w której:

- dziecko zostaje powołane do dziedziczenia wskutek uprzedniego odrzucenia spadku przez rodzica

oraz

- oboje rodzice, którym w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, są zgodni co do tego, że spadek w imieniu dziecka należy odrzucić (względnie jeden z rodziców podejmuje decyzję, gdyż drugi z rodziców nie żyje albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej)

oraz

- pozostali zstępni (dzieci, wnuki) tego rodzica, który spadek odrzucił, również odrzucają spadek po tym spadkodawcy (tj. gdy już złożyli oświadczenie o odrzuceniu spadku, lub składają je jednocześnie z rodzicem, który chce odrzucić spadek w imieniu dziecka, tzn. w ramach jednego aktu notarialnego albo wspólnie przed sądem spadku).

 

W innych wypadkach, w szczególności w braku porozumienia między rodzicami, na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego dziecka rodzic powinien uzyskać zezwolenie:

a. sądu opiekuńczego (Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego miejsca zamieszkania dziecka) – jeżeli nie toczy się jeszcze postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po danym spadkodawcy,

b. sądu spadku (Wydział Cywilny Sądu Rejonowego ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część) – jeżeli jest już w toku sprawa o stwierdzenie nabycia spadku.

Rejestr zmian dla: Informacja o zmianie przepisów o odrzuceniu spadku przez rodziców w imieniu dziecka

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-12-28 12:05:17
Publikacja w dniu:
2023-12-28 12:06:41
Zmiany:
Podejrzyj