Informacje za 2017 rok

Informacje za 2017 rok: 


MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (PLIK PDF, 396 KB)

MS-S1r sprawozdanie w sprawach cywilnych  (PLIK PDF, 636 KB)

MS- S16-18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (PLIK PDF, 489 KB)

MS-S40r sprawozdanie z działalności kuratorskiej słuzby sądowej (PLIK PDF, 189 KB)

MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczacych ksiąg wieczystych (PLIK PDF, 131 KB) 

MS-S11 - 12r sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (PLIK PDF, 508 KB)

MS-S10r  sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej (PLIK PDF, 184 KB)

MS-S6r sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właścowości rzeczowej (PLIK PDF, 451 KB)

MS-Kom 23 sprawozdanie z czynności komornika (PLIK PDF, 134 KB)

 

Informacje za I półrocze 2017:  

     

MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (PLIK PDF,  92 KB)

MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (PLIK PDF, 392 KB)

MS-S1r sprawozdanie w sprawach cywilnych (PLIK PDF, 624 KB)

MS- S16-18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (PLIK PDF, 494 KB)

MS-S40r sprawozdanie z działalności kuratorskiej słuzby sądowej (PLIK PDF, 189 KB)

MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczacych ksiąg wieczystych (PLIK PDF, 127 KB)

MS-S11 - 12r sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (PLIK PDF, 504 KB)

MS-S10r  sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej (PLIK PDF, 184 KB)

MS-S6r sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właścowości rzeczowej (PLIK PDF, 448 KB)

MS-Kom 23 sprawozdanie z czynności komornika (PLIK PDF, 134 KB)

Rejestr zmian dla: Informacje za 2017 rok

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-24
Publikacja w dniu:
2018-03-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-24
Publikacja w dniu:
2018-03-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-24
Publikacja w dniu:
2018-03-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-20
Publikacja w dniu:
2017-12-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-20
Publikacja w dniu:
2017-12-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-20
Publikacja w dniu:
2017-12-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-20
Publikacja w dniu:
2017-12-20
Opis zmiany:
b/d