E-Sąd - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze ( E-Sąd ) przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.
 
Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) obsługuje XVI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie i swoją właściwością obejmuje cały kraj. System dostępny na stronie Sądu służy do:
 
  • wnoszenia pozwów o zapłatę w formie elektronicznej,
  • elektronicznej komunikacji stron postępowania z sądem poprzez wnoszenie pism procesowych w postaci elektronicznej i odbiór doręczeń elektronicznych,
  • uzyskiwania wglądu do elektronicznych akt sprawy,
  • weryfikacji treści elektronicznych nakazów zapłaty i klauzul wykonalności.
Fundament prawny pod elektroniczne postępowanie upominawcze wprowadziła nowelizacja z dnia 9 stycznia 2009 r. ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. nr 26 poz.156 z 2009 r.). 

Przejdź do e-sądu