e-Płatności

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016, poz. 408 i 948) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. z 2016, poz. 390 ze zm.). 

 

W związku z powyższym istnieje możliwość zakupu opłaty sądowej przez portal e-płatności dostępny pod adresem:

https://oplaty.ms.gov.pl/