Ankieta

Ankieta oceny satysfakcji interesanta z poziomu obsługi w Sądzie Rejonowym w Stargardzie


Dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi Interesantów w tutejszym Sądzie, w imieniu Kierownictwa Sądu zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.
Ankieta ma charakter anonimowy a jej wypełnienie zajmuje nie więcej niż 5 minut. Wyrażone uwagi i opinie pozwolą wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a tym samym przyczynią się do dalszego doskonalenia jakości obsługi Interesanta.

Płeć *

Wykształcenie *

Wiek *

Jak często korzysta Pan/Pani z obsługi świadczonej przez tutejszy sąd? *

Przez którą komórkę organizacyjną był/a Pan/Pani ostatnio obsługiwany/a: *

W jakim zakresie korzystał/a Pan/Pani z usług tutejszego sądu *

Jaką grupę interesantów Pan/Pani reprezentuje? *

Który sposób kontaktu z sądem jest dla Pana/Pani najdogodniejszy? *

Czy podczas wizyty w sądzie osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą okazała się pomocna w załatwieniu Pana/Pani sprawy? *

Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą okazała cierpliwość i poświęciła odpowiednią ilość czasu na załatwienie sprawy? *

Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą używała zwrotów przyjaznych wobec Pana/Pani, czy mówiła jasnym i zrozumiałym językiem? *

Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą udzieliła jasnych i wyczerpujących odpowiedzi wyjaśniających wszelkie Pana/Pani wątpliwości, czy wskazała, jakie należy przygotować dokumenty i gdzie należy je złożyć? *

Czy na zakończenie rozmowy pracownik upewnił się, że nie ma Pan/Pani więcej pytań lub czy może jeszcze w czymś pomóc? *

Jak ocenia Pan/Pani wygląd oraz czytelność oznakowania wnętrza budynku sądu? *

Jakie zmiany Pana/Pani zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości obsługi świadczonej przez tutejszy sąd? Państwa oczekiwania i propozycje: *
W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne.
Dla przykładu: 2+1 daje 3.

* odpowiedź wymagana