Wzory pism / Formularze sądowe

Aktualne formularze sądowe, w tym m.in.:
 
  • formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
  • formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym,
  • formularze wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji KRS,
  • formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym oraz wniosków składanych do Centralnej Informacji KW,
  • formularze zapytań o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego,
  • formularz dotyczący zgłaszania kandydatów na ławników,
  • informacja o formularzach do wnoszenia skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
  • formularze dotyczące przyznania prawa pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej
są dostępne do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości: 

Rejestr zmian dla: Wzory pism / Formularze sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d