Majątek ruchomy Sądu Rejonowego w Stargardzie

W Sądzie Rejonowym w Stargardzie procedury regulujące gospodarowanie składnikami majątku ruchomego opierają się na Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. (Dz.u.2010 nr 114 poz. 761) w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.

Osoba wyznaczona do kontaktu w w/w sprawach - Starszy inspektor Pani Barbara Świątkiewicz:       

91 578-74-64

              

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. (Dz.u.2010 nr 114 poz. 761)