Udzielanie informacji

                       

1. Informacje telefoniczne w sprawach rozpoznawanych przez I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz IV Wydział Pracy udzielane są przez pracowników Punktu Obsługi Interesantów:

  91 578-74-31       

2. Informacje w sprawach rozpoznawanych przez III Wydział Rodzinny i Nieletnich udzielane są pod nr tel.

91 578-97-38

3. Informacje w sprawach rozpoznawanych przez IV Wydział Pracy udzielane są pod nr tel.

91 578-97-41

 4. Informacje w sprawach rozpoznawanych przez V Wydział Ksiąg Wieczystych udzielane są pod nr tel.

91 578-74-53

5. Informacje w sprawach rozpoznawanych przez VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach udzielane są pod nr tel.

91 570-36-60

6. Informacje w sprawach rozpoznawanych przez VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Pyrzycach udzielane są pod nr tel.

91 570-35-55

       


      Na podstawie danych zawartych w systemie informatycznym, kierownik sekretariatu wydziału lub inny upoważniony przez niego pracownik sekretariatu może udzielać telefonicznie informacji o sprawie rozpoznawanej w wydziale, po uprzednim podaniu przez osobę zamierzająca uzyskać informacje danych osobowych strony lub uczestnika postępowania albo sygnatury akt sprawy.
       Informacja o firmie przedsiębiorcy będącego stroną postępowania nie podlega ograniczeniom. Informacja telefoniczna w sprawach rozpoznawanych przez I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz IV Wydział Pracy udzielana jest przez Pracowników Punktu Obsługi Interesantów, a jedynie w wyjątkowych sytuacjach przez kierownika sekretariatu lub innego upoważnionego pracownika ww. wydziałów.

Rejestr zmian dla: Udzielanie informacji

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d