Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie z dnia 14.03.2023 r. w sprawie ustanowienia dnia 2 maja 2023 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Stargardzie

A-0120-12/23                                                                                                                                    Stargard dnia 14.03.2023 roku

           

     

ZARZĄDZENIE

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W STARGARDZIE
z dnia 14.03.2023 r.

w sprawie ustanowienia dnia 2 maja 2023 roku
dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Stargardzie

     

Na podstawie art. 22 par. 1 pkt 1 lit. A ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późń. zm.), par.39 ust.l Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku -Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1141) oraz art. 130 par. 2 k.p. (Dz. U. z 2019 roku poz. 1040 z późń. zmianami)

      

zarządzam, co następuje:

§1

Ustanawiam dzień 2 maja 2023 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Stargardzie, za święto 11 listopada 2023 roku przypadające w dniu dodatkowo wolnym od pracy.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Stargardzie .

 

Prezes Sądu Rejonowego w Stargardzie

Kamila Klimczak

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie z dnia 14.03.2023 r. w sprawie ustanowienia dnia 2 maja 2023 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Stargardzie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-03-16 10:41:45
Publikacja w dniu:
2023-03-16 10:42:12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-03-16 10:38:13
Publikacja w dniu:
2023-03-16 10:40:58
Zmiany:
Podejrzyj