Konta bankowe

 

Opłaty dotyczące wpisów do Rejestru Spadkowego:

   

Oddział Finansowy w Sądzie Rejonowym w Stargardzie zgodnie z pismem Ministra Sprawieliwości z dn. 24.10.2016r. SPiA 3110-121/16
informuje, iż wpłaty dotyczące wpisów do Rejestru Spadkowego mają być dokonywane na konto sum na zlecenie o numerze
75 1010 1599 0058 2913 9800 0000

     


     

Aktualne numery kont bankowych w Sądzie Rejonowym w Stargardzie :

         

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
- imię i nazwisko / nazwa firmy,
- wydział, którego wpłata dotyczy ew. właściwa Prokuratura,
- sygnatura akt sprawy,
- numer karty dłużnika

UWAGA!!! Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.Konto dochodów budżetowych

wpisy i opłaty do spraw sądowych, koszty, grzywny, hipoteka, księgi wieczyste

 

NBP O/Szczecin
ul. Starzyńskiego 1
70-952 Szczecin

          
Nr konta : 38 1010 1599 0058 2922 3100 0000

kod SWIFT/BIC: NBPLPLPW

kod IBAN: PL

            


      

Konto sum depozytowych

poręczenia, kaucje, zabezpieczenia, wadia


1) wpłaty dokonywane przelewem:

adresat: Sąd Rejonowy w Stargardzie

bank: BGK O/Szczecin

PLN  15 1130 1017 0021 1002 2090 0004
USD  85 1130 1017 0021 1002 2090 0005
EUR  69 1130 1017 0021 1002 2090 0002
CHF  96 1130 1017 0021 1002 2090 0001
GBP  42 1130 1017 0021 1002 2090 0003

kod SWIFT/BIC: GOSKPLPW

kod IBAN: PL

2) wpłaty dokonywane osobiście w Banku Pekao SA (zwolnione z opłat za dokonanie wpłaty) :

adresat: Bank Gospodarstwa Krajowego

bank: BGK O/Szczecin

PLN 66 1240 6957 0111 0000 0000 0809


   

Konto sum na zlecenie

zaliczki na biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, świadków

             

NBP O/Szczecin
ul. Starzyńskiego 1     
70-952 Szczecin

Nr konta: 75 1010 1599 0058 2913 9800 0000 PLN

kod SWIFT/BIC: NBPLPLPW

kod IBAN: PL


Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

(świadczenie pieniężne)

 

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział Szczecin

BGK    44 1130 1176 0022 2106 4920 0004

Rejestr zmian dla: Konta bankowe