Informacje za 2021 rok

Informacje za 2021 rok: 

                         


MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (PLIK PDF, 1 356 KB)

MS-S1r sprawozdanie w sprawach cywilnych (PLIK PDF, 2 316 KB)

MS- S16-18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (PLIK PDF, 1 647 KB)

MS-S40r sprawozdanie z działalności kuratorskiej słuzby sądowej (PLIK PDF, 699 KB)

MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczacych ksiąg wieczystych (PLIK PDF, 387 KB) 

MS-S11 - 12r sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (PLIK PDF, 1 989 KB)

MS-S10r  sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej (PLIK PDF, 665 KB)

MS-S6r sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej (PLIK PDF, 2 447 KB)

MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (PLIK PDF, 560 KB)

MS-Kom 23 sprawozdanie z czynności komornika (PLIK PDF, 576 KB)

 

Informacje za I półrocze 2021:  

                          

MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (PLIK PDF,  560 KB)

MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (PLIK PDF, 1 357 KB)

MS-S1r sprawozdanie w sprawach cywilnych (PLIK PDF, 2 431 KB)

MS- S16-18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (PLIK PDF, 1 645 KB)

MS-S40r sprawozdanie z działalności kuratorskiej słuzby sądowej (PLIK PDF, 698 KB)

MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczacych ksiąg wieczystych (PLIK PDF, 387 KB)

MS-S11 - 12r sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (PLIK PDF, 1 988 KB)

MS-S10r  sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej (PLIK PDF, 664 KB)

MS-S6r sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej (PLIK PDF, 2 314 KB)

MS-Kom 23 sprawozdanie z czynności komornika (PLIK PDF, 575 KB)

Rejestr zmian dla: Informacje za 2021 rok

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-03-31 08:29:37
Publikacja w dniu:
2022-03-31 08:30:19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-03-31 08:23:05
Publikacja w dniu:
2022-03-31 08:29:37
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-10-31 22:12:52
Publikacja w dniu:
2021-10-31 22:24:11
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-10-31 22:12:07
Publikacja w dniu:
2021-10-31 22:12:52
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-10-31 22:10:24
Publikacja w dniu:
2021-10-31 22:10:43
Zmiany:
Podejrzyj