Informacje za 2020 rok

Informacje za 2020 rok: 

              


MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (PLIK PDF, 1 279 KB)

MS-S1r sprawozdanie w sprawach cywilnych (PLIK PDF, 2 390 KB)

MS- S16-18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (PLIK PDF, 1 615 KB)

MS-S40r sprawozdanie z działalności kuratorskiej słuzby sądowej (PLIK PDF, 700 KB)

MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczacych ksiąg wieczystych (PLIK PDF, 380 KB) 

MS-S11 - 12r sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (PLIK PDF, 1 966 KB)

MS-S10r  sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej (PLIK PDF, 677 KB)

MS-S6r sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej (PLIK PDF, 2 317 KB)

MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (PLIK PDF, 561 KB)

MS-Kom 23 sprawozdanie z czynności komornika (PLIK PDF, 564 KB)

                                            

Informacje za I półrocze 2020:  

             

MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (PLIK PDF,  488 KB)

MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (PLIK PDF, 1 139 KB)

MS-S1r sprawozdanie w sprawach cywilnych (PLIK PDF, 2 317 KB)

MS- S16-18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (PLIK PDF, 1 480 KB)

MS-S40r sprawozdanie z działalności kuratorskiej słuzby sądowej (PLIK PDF, 570 KB)

MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczacych ksiąg wieczystych (PLIK PDF, 306 KB)

MS-S11 - 12r sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (PLIK PDF, 1 762 KB)

MS-S10r  sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej (PLIK PDF, 576 KB)

MS-S6r sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej (PLIK PDF, 2 280 KB)

MS-Kom 23 sprawozdanie z czynności komornika (PLIK PDF, 449 KB)

Rejestr zmian dla: Informacje za 2020 rok

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-04 11:09:20
Publikacja w dniu:
2021-02-04 11:10:10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-28 10:10:03
Publikacja w dniu:
2021-01-28 10:19:22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-10 15:11:56
Publikacja w dniu:
2020-09-10 15:13:58
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-10 15:09:30
Publikacja w dniu:
2020-09-10 15:11:32
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-10 15:00:25
Publikacja w dniu:
2020-09-10 15:07:10
Zmiany:
Podejrzyj