Informacje za 2019 rok

Informacje za 2019 rok: 


MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (PLIK PDF, 1 133 KB)

MS-S1r sprawozdanie w sprawach cywilnych  (PLIK PDF, 2 267 KB)

MS- S16-18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (PLIK PDF, 1 425 KB)

MS-S40r sprawozdanie z działalności kuratorskiej słuzby sądowej (PLIK PDF, 570 KB)

MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczacych ksiąg wieczystych (PLIK PDF, 363 KB) 

MS-S11 - 12r sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (PLIK PDF, 1 620 KB)

MS-S10r  sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej (PLIK PDF, 575 KB)

MS-S6r sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej (PLIK PDF, 2 457 KB)

MS-Kom 23 sprawozdanie z czynności komornika (PLIK PDF, 519 KB)

MS-S7 sprawozdanie z orzecnictwa w sprawach o wykroczenia (PLIK PDF, 431 KB)

 

Informacje za I półrocze 2019:  

     

MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (PLIK PDF,  431 KB)

MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (PLIK PDF, 1 129 KB)

MS-S1r sprawozdanie w sprawach cywilnych (PLIK PDF, 2 246 KB)

MS- S16-18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (PLIK PDF, 1 405 KB)

MS-S40r sprawozdanie z działalności kuratorskiej słuzby sądowej (PLIK PDF, 569 KB)

MS-S20 KW sprawozdanie w sprawach dotyczacych ksiąg wieczystych (PLIK PDF, 363 KB)

MS-S11 - 12r sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (PLIK PDF, 1 581 KB)

MS-S10r  sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej (PLIK PDF, 574 KB)

MS-S6r sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej (PLIK PDF, 2 454 KB)

MS-Kom 23 sprawozdanie z czynności komornika (PLIK PDF, 518 KB)

Rejestr zmian dla: Informacje za 2019 rok

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-10
Publikacja w dniu:
2020-03-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-10
Publikacja w dniu:
2020-03-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-10
Publikacja w dniu:
2020-03-10
Opis zmiany:
b/d