Skargi i wnioski

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Stargardzie znak A-0122- 5/22 z dnia 25.03.2022 roku :

 

„Do odwołania skargi i wnioski składa się drogą elektroniczną lub na piśmie.  Gdy zachodzi konieczność wysłuchania skarżącego - także telefonicznie. Nie przyjmuje się osobiście interesantów w sprawach dotyczących skarg administracyjnych. Prezes , wiceprezes , przewodniczący wydziałów podejmują decyzję o przyjęciu składającego pismo  jeśli uznają,  że jest to konieczne.  Przyjęcie takiej osoby  może odbyć się w innym pomieszczeniu niż gabinet prezesa, wiceprezesa lub przewodniczących wydziałów."

      

Przyjęcia przez Prezesa oraz Wiceprezesa interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu będą odbywały się w każdą środę w godzinach od 10.00 do 12.00 pod nr tel. 91 395 32 26 oraz 91 395 32 30         

       

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070 z późn. zm.) – Rozdział 5a (art. 41a – 41e).

          wyciąg z Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (PLIK PDF, 73 KB)                          

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524).

          Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz 524) (PLIK PDF, 80 KB)

                

Organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Stargardzie jest Prezes Sądu Rejonowego w Stargardzie.

                    

Skarga/wniosek powinny zawierać:

- datę wniesienia skargi/wniosku,

- imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,

- adres wnoszącego skargę/wniosek,

- zwięzłą treść skargi/wniosku,

- w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga/wniosek,

- podpis skarżącego/wnioskodawcy

         

Wzór skargi/wniosku do pobrania (PLIK PDF, 24 KB)

                    

Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu.

Skargi dotyczące czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji niezwłocznie przekazuje się do akt sprawy, której skarga dotyczy.

Skarga/wniosek dotyczący treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, w której sędziowie są niezawiśli, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego skarga/wniosek dotyczy.

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uważane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia.

            

Skargę/wniosek można złożyć:

- za pośrednictwem poczty na adres:

          Prezes
          Sądu Rejonowego w Stargardzie
          ul. S. Okrzei 8
          73-110 Stargard

- złożyć w Biurze Obsługi Interesantów

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@stargard.sr.gov.pl

- ustnie do protokołu w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Stargardzie

 

Termin załatwienia skarg i wniosków:

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-10 15:17:55
Publikacja w dniu:
2022-06-10 15:19:23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-03-26 23:29:28
Publikacja w dniu:
2022-03-26 23:31:25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-03-26 23:24:22
Publikacja w dniu:
2022-03-26 23:26:12
Zmiany:
Podejrzyj