Zarządzenie Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie z dnia 16 listopada 2020 roku w przedmiocie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

A-0120-34/20

           

Zarządzenie Nr 34/2020

         

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Stargardzie z dnia 16 listopada 2020 roku w
przedmiocie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

       

Na podstawie art. 22 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. „Prawo o ustroju sądów powszechnych" zarządza się co następuje:

         

§1

1.      Nie zlecać wywiadów środowiskowych w sprawach , gdy nie ma takiej pilnej konieczności.

2.      Termin na wykonanie zleconego kuratorowi wywiadu nie może być krótszy niż 21 dni. Wyłącznie w sytuacjach zarażających życiu i zdrowiu czas na jego wykonanie może być ustalony na krótszy okres .

3.      Treść orzeczeń sądów w zakresie wykonywania ich przez kuratorów sądowych zaleca się dostosować do obecnie obowiązujących zaleceń sanitarnych . W szczególności należy rozważyć ograniczenie czasu trwania jednego kontaktu osoby uprawnionej z dzieckiem przy udziale kuratora. Ponadto sposób wykonania kontaktu powinien być tak ustalony , aby było możliwe zachowanie między kuratorem a jego uczestnikami dystansu społecznego , Jeżeli w konkretnej sprawie zasady te nie będą przestrzegane , to kurator przy kontakcie nie może uczestniczyć .

4.      Kurator powinien odstąpić od uczestnictwa przy kontakcie , jeżeli jego uczestnicy nie będą mieli założonych maseczek ochronnych na usta i nos lub przyłbic ochronnych i przyczynę odstąpienia udokumentować.

5,      W każdym zleceniu wywiadu środowiskowego , oprócz adresu , winny być zamieszczone inne dane umożliwiające kontakt z osobą , w stosunku do której ma być on wykonany ( numer telefonu , adres poczty elektronicznej , itp.). Jeżeli akta sprawy takich danych nie zawierają , to należy uczynić o tym wzmiankę . Zlecenia wywiadów środowiskowych , które nie zawierają tego rodzaju informacji ( danych kontaktowych lub wzmianki o ich braku w aktach sprawy) należy zwrócić zleceniodawcy, celem jego uzupełnienia.

6.      Każdy zespół kuratorskiej służby sądowej poza środkami ochrony osobistej wymienionymi w zarządzeniu z dnia 28 maja 2020 roku, A-0 120-24/2020 Wiceprezesa Sądu Rejonowego w  Stargardzie winien być też wyposażony w maseczki przeciwwirusowe FFP3 .

§2

Aktualność zachowuje zarządzenie z dnia 28 maja 2020 roku , A-0120-24/2020 Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie w przedmiocie ograniczenia pracy sądu i w prowadzenia zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

§3

 

Zarządzeniem podlega publikacji na stronie internetowej sądu.

§4

Przesłać do wiadomości drogą elektroniczną wszystkim pracownikom.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                          

                                                          Wiceprezes Sądu Rejonowego w Stargardzie

                                                    Kamila Klimczak

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie z dnia 16 listopada 2020 roku w przedmiocie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-16 21:23:36
Publikacja w dniu:
2020-11-16 21:23:59
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-16 21:19:04
Publikacja w dniu:
2020-11-16 21:22:58
Zmiany:
Podejrzyj