Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie z 24.04.2020r. A-0120-18/20 o zmianie zarządzenia z 24.03.2020r. w sprawie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

A-0120-18/20                                                                                                                                                         Stargard dnia 24 kwietnia 2020r.

           

Zarządzenie

Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie

o zmianie zarządzenia z dnia 24 marca 2020 roku ( A- 0120-15/20 ) w sprawie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa SARS- CoV-2


na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a, oraz art. 54 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U z 2020 r., poz. 365) wprowadza się następujące zmiany w zarządzeniu z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

 

§1

Zarządzenie wprowadzone na okres do 30 kwietnia 2020 roku, obowiązuje do odwołania.

§2

§ 1 zarządzenia otrzymuję brzmienie;
 
1.    Odwołanie terminów rozpraw i posiedzeń jawnych oraz innych czynności prowadzonych z udziałem stron, zarówno w budynkach sądu, jak i poza budynkami zaplanowanych do 15 maja 2020 roku, za wyjątkiem spraw pilnych wskazanych w ustawie z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
2.    Wykaz spraw pilnych, w formie tabeli zgodnej z poniższym wzorem, przewodniczący wydziałów przekazują oddziałowi administracyjnemu w postaci pliku Excel, celem zamieszczenia informacji na stronie internetowej sądu. Na stronie internetowej sądu znajduję się wykaz spraw pilnych, łatwo widoczny po otwarciu strony.
 

Dzień

Godzina

Sygnatura

06.05.2020

9.00

I C 000/00

07.05.2020

9.00

II K 000/00

§3

Ustala się godzinę zakończenia pracy Sądu Rejonowego w Stargardzie w dniu 06 maja 2020 roku na godzinę 15.30, ze skróceniem do tej godziny dyżuru poniedziałkowego.

§4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie w dniu podpisania. Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej sądu i wywieszeniu przy drzwiach wejściowych do budynków sądowych.

 

                                                       Prezes Sądu Rejonowego w Stargardzie
                                              SSR Jakub Matkowski

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie z 24.04.2020r. A-0120-18/20 o zmianie zarządzenia z 24.03.2020r. w sprawie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-24
Publikacja w dniu:
2020-04-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-24
Publikacja w dniu:
2020-04-24
Opis zmiany:
b/d