Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Stargardzie w sprawie ustanowienia dnia 4 czerwca 2021 roku i 24 grudnia 2021 roku dniami wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Stargardzie

A-0120-8/21                                                                                                                                                    Stargard 02 marca 2021 roku

 

ZARZĄDZENIE

Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Stargardzie w sprawie ustanowienia dnia 4 czerwca 2021 roku i 24 grudnia 2021 roku dniami wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Stargardzie

     

Na podstawie art. 22 § 1 pkt. 1a ustawy i 31 a § 1 pkt 1 z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U z 2020 r., poz. 2072), w związku z § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1141 ze zm) i art. 130 § 2 Kodeksu pracy (Dz.U z 2020 r., poz. 1320 z poz. zm), zarządzamy się co następuje:

§1

Ustanawiamy dzień 04 czerwca 2021 roku i 24 grudnia 2021 roku dniami wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Stargardzie, odpowiednio za dzień 01 maja 2021 roku i 25 grudnia 2021 roku.

         

              

Dyrektor Sądu Rejonowego w Stargardzie                                                                                Prezes Sądu Rejonowego w Stargardzie

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Stargardzie w sprawie ustanowienia dnia 4 czerwca 2021 roku i 24 grudnia 2021 roku dniami wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Stargardzie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-03 11:01:53
Publikacja w dniu:
2021-03-03 11:03:18
Zmiany:
Podejrzyj