Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Stargardzie w sprawie ustanowienia dnia 14 sierpnia 2020 roku i 24 grudnia 2020 roku dniami wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Stargardzie

A-0120-25/20                                                                                                                                                            Stargard 5 czerwca 2020 roku

 

ZARZĄDZENIE

Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Stargardzie w sprawie ustanowienia dnia 14 sierpnia 2020 roku i 24 grudnia 2020 roku dniami wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Stargardzie

 

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt. 1a ustawy i 31 a § 1 pkt 1 z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U z 2020 r., poz. 365 z poz. zm), w związku z § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1141 tekst jednolity) i art. 130 § 2 Kodeksu pracy (Dz.U z 2019 r., poz. 1040 z poz. zm), zarządzamy się co następuje:

§1

Ustanawiamy dzień 14 sierpnia 2020 roku i 24 grudnia 2020 roku dniami wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Stargardzie, odpowiednio za dzień 15 sierpnia 2020 roku i 26 grudnia 2020 roku.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Stargardzie oraz na tablicach ogłoszeń Sądu Rejonowego w Stargardzie .

 

              Dyrektor Sądu                                                                                                                                                  Prezes Sądu

             Robert Kwiatkowski                                                                                                                                          Jakub Matkowski

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Stargardzie w sprawie ustanowienia dnia 14 sierpnia 2020 roku i 24 grudnia 2020 roku dniami wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Stargardzie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-09
Publikacja w dniu:
2020-06-09
Opis zmiany:
b/d