Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie dotyczące odwołania rozpraw sądowych oraz posiedzień sądu od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia 2020r. za wyjątkiem spraw pilnych

A-0120-13/20                                                                                                                              Stargard dnia 20 marca 2020r.

           

Zarządzenie

Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie

dotyczące odwołania rozpraw sądowych oraz posiedzień sądu od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia 2020r. za wyjątkiem spraw pilnychNa podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a, oraz art. 54 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 j.t. ze zmianami) w związku z § 30 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r, Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141 ze zmianami) w sprawie organizacji pracy w tut. Sądzie w związku z informacjami o zwiększającym się zagrożeniu epidemiologicznym na skutek rozprzestrzeniania się wirusa SARS- CoV-2 oraz mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom zarządzam co następuje:

§1

  1. Odwołanie terminów rozpraw i posiedzeń jawnych oraz innych czynności prowadzonych z udziałem stron, zarówno w budynkach sądu, jak i poza budynkiem w okresie od 01 kwietnia do 30 kwietnia 2020 roku za wyjątkiem spraw pilnych.
  2. Wykaz przeniesionych rozpraw i posiedzeń jawnych, w formie tabeli zgodnej z poniższym wzorem, przewodniczący wydziałów przekazują oddziałowi administracyjnemu w postaci pliku Excel, celem zamieszczenia informacji na stronie internetowej sądu. Na stronie internetowej sądu znajduję się Lista spraw odwołanych w Sądzie Rejonowym w Stargardzie, łatwo widoczny po otwarciu strony.

Dzień

Godzina

Sygnatura

Nowy dzień

Nowa godz.

01.04.2020

9.00

IC 000/00

Bądź informacja o braku nowego terminu

 

01.04.2020

9.00

IC 000/00

Bądź informacja o braku nowego terminu

 

 

 

 

§2

Ustalam godzinę zakończenia pracy Sądu Rejonowego w Stargardzie w dniu 6, 20 oraz 27 kwietnia 2020 roku na godzinę 15.30, ze skróceniem do tej godziny dyżuru poniedziałkowego.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                             Prezes Sądu Rejonowego w Stargardzie
                                              SSR Jakub Matkowski

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie dotyczące odwołania rozpraw sądowych oraz posiedzień sądu od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia 2020r. za wyjątkiem spraw pilnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
2020-03-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
2020-03-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
2020-03-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
2020-03-20
Opis zmiany:
b/d