Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie dotyczące odwołania rozpraw sądowych oraz posiedzeń sądu od dnia 13 marca do 31 marca 2020r.

A-0120-12/20                                                                                                                                                                    Stargard dnia 12 marca 2020r.

           

Zarządzenie

Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie

dotyczące odwołania rozpraw sądowych oraz posiedzień sądu od dnia 13 marca do 31 marca 2020r.


W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi w postaci choroby COVID-19, na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy — prawo o ustroju sądów powszechnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sędziów, pracowników sądu i interesantów wprowadza się na okres od 13 do 31 marca 2020r. następujące ograniczenia w pracy Sądu Rejonowego w Stargardzie:

 1. Odwołane zostają wszystkie rozprawy i posiedzenia sądu oraz inne czynności prowadzone z udziałem stron, zarówno w budynkach sądu, jak i poza budynkiem.
 2. Decyzja z pkt. 1 nie obejmuje posiedzeń w sprawach pilnych, w których nieprzeprowadzenie posiedzenia wywoła nieodwracalne skutki procesowe, w szczególności spraw dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania oraz pilnych spraw opiekuńczych.
 3. Przewodniczący wydziałów oraz przewodniczący składów orzekających wydadzą zarządzenia o przeniesieniu rozpraw i posiedzeń na nowe terminy, nie wcześniejsze niż 14 kwietnia 2020r. Wykaz przeniesionych rozpraw, w formie tabeli zgodnej z poniższym wzorem, przewodniczący wydziałów codziennie przekazują oddziałowi administracyjnemu w postaci pliku Excel, celem zamieszczenia informacji na stronie internetowej sądu. Na stronie tworzy się wykaz przeniesionych rozpraw, łatwo widoczny po otwarciu strony (zakładka Lista spraw odwołanych w Sądzie Rejonowym w Stargardzie znajdująca się w Menu Główne).

  Dzień

  Godzina

  Sygnatura

  Nowy dzień

  Nowa godz.

  16.03.2020

  9.00

  IC 000/00

  14.04.2020

  9.00

  16.03.2020

  9.00

  IC 000/00

  14.04.2020

  9.00

 4. Zaplanowane publikacje wyroków odbywają się bez udziału stron. W stosunku do stron stosuje się przepisy przewidujące sytuację, w której strona z usprawiedliwionych przyczyn nie stawiła się na ogłoszenie wyroku, a w przypadku osoby pozbawionej wolności — nie została na ogłoszenie doprowadzona mimo złożenia wniosku o doprowadzenie.
 5. Wstęp do budynków sądowych mają jedynie pracownicy sądu, pracownicy Sądu Okręgowego w Szczecinie, Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości, prokuratorzy, funkcjonariusze policji i służb mundurowych w związku z zadaniami służbowymi, a także pracownicy służb państwowych, pracownicy poczty oraz adwokaci i radcowie prawni i ich aplikanci. Tym ostatnim zaleca się ograniczenie wizyt w sądzie.
 6. Uchylam § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 12 marca 2020 roku A – 0120-11/20 oraz § 1 pkt 2  zarządzenia z dnia 12 marca 2020 roku A – 0120-10/20,                                                                   
 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                         Prezes Sądu Rejonowego w Stargardzie
                                              SSR Jakub Matkowski

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie dotyczące odwołania rozpraw sądowych oraz posiedzeń sądu od dnia 13 marca do 31 marca 2020r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-13
Publikacja w dniu:
2020-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-13
Publikacja w dniu:
2020-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-13
Publikacja w dniu:
2020-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d