Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - 19 lutego do 25 lutego 2018 roku

          

          W związku z obchodami Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem informujemy , że w dniach: 19 lutego 2018 roku w godzinach od 12:00 do 17:00 oraz od 20-23 lutego 2018 roku w godzinach od 09:00 do 15:00 dyżurować będą referendarze sądowi oraz asystenci sędziego Sądu Rejonowego w Stargardzie , a także kuratorzy zawodowi , którzy będą udzielać pokrzywdzonym informacji o pomocy , jaką mogą uzyskać w związku z popełnionymi na ich szkodę przestępstwami .

 

Aby uzyskać informację o pomocy należy zgłosić się do :

-        Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 17-19 , pokój 22 ,

-        Sekretariatu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Bogusława IV 25 ,

-        Sekretariatu Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie przy ul. Płatnerzy 1 ,

-        zaś w dniu 20 lutego 2018 roku Sekretariatu VII Zamiejscowego Wydziału Karnego w Pyrzycach przy ul. Staromiejskiej 3.

 

Informacje dotyczące pomocy pokrzywdzonym i świadkom oraz lista podmiotów i organizacji, które świadczą w 2018 roku pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonum oraz Pomocy Postpenitencjarnej jest dostępna pod adresem:

http://funduszsprawiedliwosci.gov.pl

 

W związku z rozpoczynającym się  „Tygodniem Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem"
w okresie od dnia 19.02.2018r do dnia 25.02.2018r przedstawiamy
wykaz kuratorów zawodowych pełniących dyżury w siedzibie Kuratorów Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych, rodzinnych i nieletnich Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Płatnerzy 1 w Stargardzie.

19.02.2018r w godz.  12:00 – 17:00
Wanda Stelmach – kurator specjalista rodzinny
Marta Czerniejewska- Tarasiuk – starszy  kurator dla dorosłych
Alina Gajewska – kurator rodzinny

20.02.2018r  w godz  09:00 – 15:00
Ilona Pawińska- kurator specjalista dla dorosłych
Joanna Starobrzańska- kurator specjalista dla dorosłych
Kamila Przybyłowska – kurator specjalista rodzinny

21.02.2018r w godz. 09:00 – 15:00
Edyta Cieślik- kurator specjalista dla dorosłych
Tomasz Starobrzański – starszy kurator dla dorosłych
Elżbieta Dokudowicz- kurator specjalista rodzinny

22.02.2018r w godz. 09:00 – 15:00
Mariola Łada- Siwiec- kurator specjalista dla dorosłych
Paulina Wolańska – kurator zawodowy dla dorosłych
Krzysztof Socha- kurator specjalista rodzinny
Anna Romanowska – kurator rodzinny

23.02.2018r w godz 09:00 – 15:00
Jarosław Jakubowski – kurator specjalista dla dorosłych
Jarosław Buczek –  starszy kurator dla dorosłych
Krzysztof Kuźnicki – kurator rodzinny
Elżbieta Dokudowicz – kurator specjalista rodzinny

Rejestr zmian dla: Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - 19 lutego do 25 lutego 2018 roku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-15
Publikacja w dniu:
2018-02-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-13
Publikacja w dniu:
2018-02-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-13
Publikacja w dniu:
2018-02-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-13
Publikacja w dniu:
2018-02-13
Opis zmiany:
b/d