Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

            W związku z obchodami Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem informujemy , że w dniach od 22 lutego 2021 roku do 28 lutego 2021 roku w godzinach od 10:00 do 14:00 dyżurować będą asystenci sędziego Sądu Rejonowego w Stargardzie , a także kuratorzy zawodowi , którzy będą udzielać pokrzywdzonym informacji o pomocy , jaką mogą uzyskać w związku z popełnionymi na ich szkodę przestępstwami .

Aby uzyskać informację o pomocy należy kontaktować się telefonicznie w zależności od kategorii spraw odpowiednio pod numerami telefonów:

-        w zakresie prawa rodzinnego pod numerem Sekretariatu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Stargardzie tj. (91) 578-97-38,

-        w zakresie prawa cywilnego i pracy pod numerem Sekretariatu I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Stargardzie,  tj. (91) 578-74-42

-        w zakresie prawa karnego Sekretariatu II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Stargardzie , tj. (91) 578-74-34

-        nadto w siedzibie I i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie przy ul. Płatnerzy 1po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem (91) 579-08-05 ,

-        zaś w dniu 24 lutego 2021 roku w siedzibie VII Zamiejscowego Wydziału Karnego w Pyrzycach przy ul. Staromiejskiej 3  po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod numerem (91) 570-35-55 dyżur będzie pełnił kurator zawodowy dla dorosłych .

Rejestr zmian dla: Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-24 08:49:18
Publikacja w dniu:
2021-02-24 08:49:40
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-08 22:11:18
Publikacja w dniu:
2021-02-08 22:12:21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-08 21:24:51
Publikacja w dniu:
2021-02-08 21:29:26
Zmiany:
Podejrzyj