Rzecznik Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie

Al.Solidarności 77

00 - 090 Warszawa

22 5517 700

http://rpo.gov.pl