Prezes Sądu

 

Prezes Sądu Rejonowego
SSR Jakub Matkowski

Wiceprezes Sądu Rejonowego
SSR Kamila Klimczak


Sekretariat Prezesa

ul. Stefana Okrzei 8

73-110 Stargard

      

    91 395 32 22

 

Prezes sądu jako organ Sądu Rejonowego w Stargardzie :
1. kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:
a) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.),
b) jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów danego sądu,

2. pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych.

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-06-18 12:39:50
Publikacja w dniu:
2021-06-18 12:40:05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-12 09:53:34
Publikacja w dniu:
2021-05-12 09:54:04
Zmiany:
Podejrzyj