Portal informacyjny

Portal informacyjny dostępny jest pod adresem:

https://portal.szczecin.sa.gov.plotwiera się w nowym oknie

          

1. Osobą odpowiedzialną za wdrażanie systemów teleinformatycznych w Sądzie Rejonowym w Stargardzie jest Wiceprezes Sądu Rejonowego w Stargardzie - SSR Kamila Klimczak. Wszelkie problemy związane z dostępem do portalu informacyjnego należy zgłaszać do Pani Wiceprezes Sądu Rejonowego w Stargardzie - SSR Kamila Klimczak:

          91 578 74 40

         

2. Osoby odpowiedzialne za pracę w Portalu Informacyjnym w Sądzie Rejonowym w Stargardzie:

  

- I Wydział Cywilny (Alina Piznal, Barbara Nowak):

           91 578 74 42

          

       

- II Wydział Karny (Marta Turzyńska, Jolanta Wasielewska)

           91 578 74 34

          

     

- III Wydział Rodzinny i Nieletnich ( Anna Fałdyga, Violetta Kuźniar, Martyna Zbrzeska)

           91 578 97 38

          

    

- IV Wydział Pracy ( Renata Gończarowska, Lucyna Kozyra)

            91 578 97 41

           

    

- Zamiejscowy VII Wydział Karny ( Anita Fronczek, Ewa Pustułka, Paweł Kulok)

           91 570 35 55

          

          


               

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany regulaminu Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Stargardzieotwiera się w nowym oknie   (PLIK PDF, 226 KB)

        

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Stargardzie obowiązujący od 3 stycznia 2017otwiera się w nowym oknier. (PLIK PDF, 3.44 MB)

          


          

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim w sprawie utworzenia Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskimotwiera się w nowym oknie (PLIK PDF, 1.08 MB)

           

 Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskimotwiera się w nowym oknie (PLIK PDF, 2.54 MB)

                          

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany regulaminu Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Stargardzieotwiera się w nowym oknie (PLIK PDF, 261 KB)

                      


   

                Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2015 r. uruchomiony zostanie
Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim, który dostępny jest pod adresem https://portal.szczecin.sa.gov.plotwiera się w nowym oknie
Portal Informacyjny ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom, dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim.

                   Użytkownik systemu otrzyma dostęp do informacji o stanie sprawy i o czynnościach podejmowanych w sprawie. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna. Natomiast dostęp do informacji o sprawach, w których stroną jest osoba prawna jest możliwy poprzez konto użytkownika, będącego przedstawicielem ustawowym, reprezentantem osoby prawnej lub poprzez konto pełnomocnika procesowego.
Zakres dostępu do serwisu oraz sposób zakładania i aktywacji konta określony jest szczegółowo w Regulaminie Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim, którego akceptacja jest warunkiem korzystania z Portalu Informacyjnego.
Rejestracja osoby fizycznej rozpoczyna się od wypełnienia "Wniosku o rejestrację konta", dostępnego na stronie głównej serwisu, po czym - po uzyskaniu stosownej informacji na wskazany we wniosku adres e-mail - należy zgłosić się w właściwym sekretariacie tut. Sądu bądź do punktu informacyjnego jednego z sądów objętych działaniem Portalu Informacyjnego w celu weryfikacji podanych danych, z ważnym dokumentem tożsamości w postaci dowodu osobistego bądź paszportu, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja zakończy się aktywacją konta oraz uzyskaniem przez użytkownika wydruku potwierdzającego założenie konta, z loginem (będzie nim numer PESEL) i hasłem, które można zmienić po zalogowaniu w serwisie. Logowanie następuje przez wpisanie loginu i hasła na stronie głównej Portalu Informacyjnego. Dostęp do konta jest możliwy dopiero po dokonaniu weryfikacji.


Sprawy na aktywnym koncie użytkownika pojawią się najwcześniej na drugi dzień roboczy od chwili aktywacji.