Ogłoszenie sądowe

OGŁOSZENIE:

 

Sąd Rejonowy w Stargardzie, Wydział I Cywilny zawiadamia, że przed tutejszym Sądem toczy się pod sygn. akt Ns 1062/17 postępowanie z wniosku Grzegorza Szaumana, zamieszkałego w Stargardzie przy ni. Chopina 28, o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 462, położonej w Stargardzie przy ul. Chopina 28, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą o nr SZ1 T/00103558/1.

Sąd Rejonowy w Stargardzie wzywa zainteresowanych udziałem w tym postępowaniu, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili przysługujące im prawa do wskazanej nieruchomości, albowiem w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu zasiedzenia własności tej nieruchomości

                                                                 SSR Grzegorz Markiewicz


Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-29
Publikacja w dniu:
2018-10-29
Opis zmiany:
b/d