Ogłoszenie sądowe

 

Sąd Rejonowy w Stargardzie ogłasza, że w sprawie o sygn. akt: I Ns 1554/17 w dniu 1 grudnia 2017 r. został złożony wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 2 kwietnia 2017 r. Wiolecie Kaczmar, PESEL 78060812129, ostatnio zamieszkałej w Stargardzie, pod adresem: Osiedle Zachód A21A/B.

Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

                                                                                   Asesor sądowy Karol Grzywa

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-19
Publikacja w dniu:
2018-04-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-10
Publikacja w dniu:
2018-01-10
Opis zmiany:
b/d