Informacja dotycząca dyżurów kuratorów ds. karnych, rodzinnych i nieletnich ZKSS Sądu Rejonowego w Stargardzie

Nr A-0120-30/2020                                                                                                                                   Stargard dnia 11 września 2020r.

           

Zarządzenie 

Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie z dnia 11 września 2020 roku w
przedmiocie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

             

Na podstawie:-art. 22 § 1 w zw. z art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Praw>o o ustroją sądów powszechnych (Dz. U. 2020.365t. j. ze zm.) oraz w związku z art. 207 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy, -Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 202Or. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020.1066 ze zm.) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych zarządza się, co następuje:

§1

W okresie od dnia 14 września 2020 roku do odwołania uchyla się pełnienie dyżurów sądowych przez kuratorów 1 i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Stargardzie wykonujących swoje obowiązki na terenie powiatu pyrzyckiego w siedzibie VII Zamiejscowego Wydziału Karnego w Pyrzycach , wskazując iż winny one być wykonywane w siedzibie zespołów w Stargardzie przy ul. Płatnerzy 1 .

§2

Zarządzeniem podlega publikacji na stronie internetowej sądu.

§3

Przesłać do wiadomości drogą elektroniczną wszystkim pracownikom.

§4

Zarządzenie umieścić na drzwiach budynków Sądu Rejonowego w Stargardzie albo w miejscach widocznych dla interesantów.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie 14 września 2020 roku .

 

                 

                                                                          Wiceprezes Sądu Rejonowego w Stargardzie

                                                                Kamila Klimczak

 

Rejestr zmian dla: Informacja dotycząca dyżurów kuratorów ds. karnych, rodzinnych i nieletnich ZKSS Sądu Rejonowego w Stargardzie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-11 15:07:12
Publikacja w dniu:
2020-09-11 15:07:48
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-11 15:05:59
Publikacja w dniu:
2020-09-11 15:07:12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-11 15:05:23
Publikacja w dniu:
2020-09-11 15:05:59
Zmiany:
Podejrzyj