Skargi i wnioski

      

 

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie z dnia 26.09.2018 roku (znak A-0120-31/19) od 01 października 2018 roku przyjęcia przez Prezesa oraz Wiceprezesa interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu będą odbywały się w każdą środę w godzinach od 10.00 do 12.00.

 

                         

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070 z późn. zm.) – Rozdział 5a (art. 41a – 41e).

          wyciąg z Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (PLIK PDF, 73 KB)                          

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524).

          Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz 524) (PLIK PDF, 80 KB)

                

Organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Stargardzie jest Prezes Sądu Rejonowego w Stargardzie.

                    

Skarga/wniosek powinny zawierać:

- datę wniesienia skargi/wniosku,

- imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,

- adres wnoszącego skargę/wniosek,

- zwięzłą treść skargi/wniosku,

- w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga/wniosek,

- podpis skarżącego/wnioskodawcy

         

Wzór skargi/wniosku do pobrania (PLIK PDF, 24 KB)

                    

Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu.

Skargi dotyczące czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji niezwłocznie przekazuje się do akt sprawy, której skarga dotyczy.

Skarga/wniosek dotyczący treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, w której sędziowie są niezawiśli, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego skarga/wniosek dotyczy.

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uważane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia.

      

Skargę/wniosek można złożyć:

- za pośrednictwem poczty na adres:

          Prezes
          Sądu Rejonowego w Stargardzie
          ul. Wojska Polskiego 17-19
          73-110 Stargard

- złożyć w Punkcie Obsługi Interesantów

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@stargard.sr.gov.pl

- ustnie do protokołu w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Stargardzie (pokój 22, I piętro, wejście A)

                     

Termin załatwienia skarg i wniosków:

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d