I Wydział Cywilny

dzień  godzina sygnatura akt nowy dzień nowa godzina
29.04.2020r 08.30 IC 2367/19 03.08.2020r 13.00
29.04.2020r 09.00 IC 326/20 17.07.2020r 09.00
29.04.2020r 09.00 IC 2351/19 03.08.2020r 13.30
29.04.2020r 09.10 IC 8/20 z urzędu  
29.04.2020r 09.20 IC 338/20 z urzędu  
29.04.2020r 09.30 INs 192/20 17.07.2020r 09.30
29.04.2020r 09.30 IC 1931/17 03.08.2020r 14.00
29.04.2020r 09.45 IC 340/20 z urzędu  
29.04.2020r 10.00 INs 874/19 17.07.2020r 10.00
29.04.2020r 10.15 IC 1979/19 05.08.2020r 11.15
29.04.2020r 10.15 IC 6/20 17.07.2020r 10.15
29.04.2020r 10.30 ICps 17/20 17.07.2020r 10.15
29.04.2020r 11.00 INs 1186/19 17.07.2020r 11.00
29.04.2020r 11.20 IC 381/20 17.07.2020r 11.20
29.04.2020r 11.30 INs 1212/19 17.07.2020r 11.30
29.04.2020r 11.45 INs 1211/19 17.07.2020r 14.05.
29.04.2020r 12.00 IC 1399/19 05.08.2020r 12.15
29.04.2020r 12.00 IC 384/20 17.07.2020r 12.00
29.04.2020r 12.10 IC 387/20 17./07.2020r 12.10
29.04.2020r 12.20 IC 23/20 17.07.2020r 12.20
29.04.2020r 12.30 INs 562/19 17.07.2020r 12.30
29.04.2020r 12.40 IC 2452/19 10.08.2020r 08.30
29.04.2020r 14.30 INs 164/20 15.06.2020r 10.30
30.04.2020r 09.00 INs 116/20 01.10.2020r 09.00
30.04.2020r 09.00 INs 39/20 19.06.2020r 14.40
30.04.2020r 09.30 INs 38/20 19.06.2020r 15.00
30.04.2020r 09.30 IC 2133/19 01.10.2020r 09.30
30.04.2020r 10.00 IC 170/20 01.10.2020r 10.00
30.04.2020r 10.00 INs 29/20 16.06.2020r 14.35
30.04.2020r 10.30 IC 89/20 23.06.2020r 09.00
30.04.2020r 10.30 IC 206/20 01.10.2020r 10.30
30.04.2020r 11.00 IC 118/20 01.10.2020r 11.00
30.04.2020r 11.20 IC 87/20 23.06.2020r 09.20
30.04.2020r 11.50 IC 1726/19 23.06.2020r 10.00
30.04.2020r 12.30 IC 200/20 01.10.2020r 12.30
30.04.2020r 13.30 IC 1588/19 01.10.2020r 13.30
30.04.2020r 13.50 INs 64/20 16.06.2020r 15.00
30.04.2020r 14.05 ICo 122/20 10.06.2020r 10.00
30.04.2020r 14.10 INs 1190/19 01.10.2020r 14.10
30.04.2020r 14.30 ICps 4/20 10.06.2020r 09.00
Dzień godzina sygnatura akt Nowy dzień Nowa godzina
27.04.2020r 08.30 IC 133/20 25.05.2020r 13.15
27.04.2020r 08.30 INs 630/19 05.08.2020r 13.00
27.04.2020r 09.00 INs 104/19 15.07.2020r 09.00
27.,04.2020r 09.00 IC 3407/18 17.06.2020r 09.00
27.04.2020r 09.00 INs 763/19 25.05.2020r 13.45
27.04.2020r 10.00 ICps 20/20 15.07.2020r 10.00
27.04.2020r 10.30 IC 101/20 15.06.2020r 09.00
27.04.2020r 12.00 INs 2542/16 15.06.2020r 10.15
27.04.2020r 12.00 IC 3204/18 15.07.2020r 12.00
27.04.2020r 13.15 IC 202/20 15.06.2020r 11.15
27.04.2020r 13.40 INs 1217/18 10.08.2020r 10.30
27.04.2020r 14.30 IC 308.20 05.08.2020r 13.30
28.04.2020r 12.30 ICps 13/20 19.06.2020r 12.30
28.04.2020r 14.30 INs 204/20 23.06.2020r 14.30
28.04.2020r 08.30 INs 601/18 23.06.2020r 13.30
28.04.2020r 09.00 INs 106/20 29.09.2020r 09.00
28.04.2020r 09.00 INs 311/19 30.06.2020r 09.00
28.04.2020r 09.00 IC 27/20 19.06.2020r 09.00
28.04.2020r 09.30 INs 124/17 29.09.2020r 09.30
28.04.2020r 09.40 INs 1050/19 10.06.2020r 09.40
28.04.2020r 10.00 INs 1605/13 29.09.2020r 10.00
28.04.2020r 10.00 IC 154/20 29.09.2020r 10.00
28.04.2020r 10.30 IC 3151/18 29.09.2020r 10.30
28.04.2020r 10.45 INs 178/20 19.06.2020r 10.45
28.04.2020r 11.00 IC 282/18 z urzędu  
28.04.2020r 11.15 INs 179/20 19.06.2020r 11.15
28.04.2020r 11.35 INs 180/20 19.06.2020r 11.35
28.04.2020r 12.00 IC 329/20 23.06.2020r 14.00
28.04.2020r 12.00 INs 175/20 19.06.2020r 12.00
28.04.2020r 12.00 INs 109.20 29.09.2020r 12.00
28.04.2020r 12.30 IC 323/19 29.09.2020r 12.30
28.04.2020r 12.30 IC 39/20 30.06.2020r 11.00
28.04.2020r 13.00 IC 65/19 29.09.2020r 13.00
28.04.2020r 13.15 IC 333/20 19.06.2020r 13.15
28.04.2020r 13.30 INs 772/17 29.09.2020r 13.30
28.04.2020r 13.40 INs 193/20 19.06.2020r 13.40
28.04.2020r 14.00 INs 168/20 30.06.2020r 08.30
28.04.2020r 14.00 INs 1099/19 29.09.2020r 14.00
28.04.2020r 14.15 IC 125/20 19.06.2020r 14.15
28.04.2020r 14.30 INs 204/20 23.06.2020r 14.30
28.04.2020r 14.40 INs 1106/19 16.06.2020r 15.00
28.04.2020r 14.50 INs 186/20 23.06.2020r 14.50
Dzień Godzina  Sygnatura Nowy dzień Nowa godz.
17.04.2020r 08.30 INs 169/17 01.07.2020r 12.00
17.04.2020r 09.00 IC 1699/19 17.06.2020r 15.00
17.04.2020r 09.15 IC 2376/19 01.07.2020r 12.30
17.04.2020r 10.35 IC 1540/19 01.07.2020r 13.00
17.04.2020r 10.50 IC 3984/17 01.07.2020r 13.15
17.04.2020r 11.20 INs 161/20 26.06.2020r 11.45
17.04.2020r 11.35 INs 203/20 01.07.2020r 15.00
17.04.2020r 12.00 ICo 304/20 01.07.2020r 13.35
17.04.2020r 13.00 IC 136/20 01.07.2020r 14.40
20.04.2020r 08.30 IC 1769/19 22.07.2020r 13.10
20.04.2020r 08.30 IC 55/20 25.05.2020r 09.45
20.04.2020r 08.30 INs 363/18 03.07.2020r 09.00
20.04.2020r 08.40 ICo 291/20 26.06.2020r 08.40
20.04.2020r 08.45 ICo 2986/19 25.05.2020r 10.00
20.04.2020r 09.00 INs 22/20 26.06.2020r 09.00
20.04.2020r 09.00 IC 464/19 08.06.2020r 09.00
20.04.2020r 09.00 IC 3570/18 15.06.,2020r 10.00
20.04.2020r 09.15 IC 2191/19 26.06.2020r 09.15
20.04.2020r 09.30 IC 278/19 15.06.2020r 08.30
20.04.2020r 10.00 IC 112/20 15.06.2020r 09.30
20.04.2020r 10.30 IC 1870/19 22.07.2020r 14.00
20.04.2020r 11.30 INs 1073/19 03.08.2020r 08.30
20.04.2020r 12.00 INs 1201/19 25.05.2020r 10.45
20.04.2020r 12.30 IC 2444/19 25.05.2020r 08.30
20.04.2020r 12.30 ICps 6/20 17.06.2020r 14.00
20.04.2020r 13.00 IC 309/20 15.06.2020r 09.00
20.04.2020r 13.00 IC 193/20 25.05.2020r 11.15
20.04.2020r 13.30 INs 48/19 25.05.2020r 11.45
20.04.2020r 14.00 INs 1042/19 17.06.2020r 13.15
20.04.2020r 14.15 IC 2458/19 25.05.2020r 12.30
21.04.2020r 08.30 INs 737/18 23.06.2020r 08.30
21.04.2020r 09.00 INs 103/20 22.09.2020r 09.00
21.04.2020r 09.00 IC 2322/19 16.06.2020r 09.00
21.04.2020r 09.15 IC 262/20 23.06.2020r 12.30
21.04.2020r 09.30 IC 1479/19 22.09.2020r 09.30
21.04.2020r 10.00 IC 3921/18 23.06.2020r 09.15
21.04.2020r 10.00 IC 1127/19 22.09.2020r 10.00
21.04.2020r 10.20 IC 77/20 16.06.2020r 10.30
21.04.2020r 10.30 INs 1060/19 22.09.2020r 10.30
21.04.2020r 10.50 IC 78/20 16.06.2020r 11.00
21.04.2020r 11.00 INs 283/19 22.09.2020r 11.00
21.04.2020r 11.20 IC 2829/18 16.06.2020r 11.20
21.04.2020r 12.00 ICps 9/20 09.06.2020r 14.40
21.04.2020r 12.00 INs 54/20 22.09.2020r 12.00
21.04.2020r 12.00 IC 2216/19 16.06.3030r 12.00
21.04.2020r 12.30 INs 31/19 22.09.2020r 12.30
21.04.2020r 12.40 IC 2729/17 16.06.2020r 08.30
21.04.2020r 13.15 IC 2234/19 23.06.2020r 11.30
21.04.2020r 13.30 INs 1000/19 22.09.2020r 13.30
21.04.2020r 13.45 IC 3465/18 bez terminu  
21.04.2020r 14.00 ICo 616/19 17.07.2020r 14.00
21.04.2020r 14.15 IC 76/20 16.06.2020r 14.15
21.04.2020r 14.45 IC 28/20 23.06.2020r 12.00
Dzień  Godzina Sygnatura akt Nowy termin Nowa godzina
14.04.2020r 08.50 INs 209/20 26.05.2020r 08.50
14.04.2020r 09.00 INs 578/19 12.06.2020r 09.00
14.04/2020r 13.00 IC 2068/19 12.06.2020r 12.30
15.04.2020r 08.30 IC 2920/17 termin z urzędu   
15.04.2020r 08.50 IC 295/20 19.06.2020r 08.50
15.04.2020r 09.00 IC 1617/19 19.06.2020r 09.00
15.04.2020r 12.00 INs 751/19 19.06.2020r 09.00
15.04.2020r 12.15 IC 292/20 19.06.2020r 12.15
15.04.2020r 12.25 IC 2388/19 19.06.2020r 12.25
15.04.2020r 13.00 ICO 1/20 19.06.2020r 13.00
15.04.2020r 09.00 INs 54/19 22.07.2020r 12.40
15.04.2020r 09.30 INs 104/20 z urzędu  
15.04.2020r 10.30 INs 92/20 17.06.2020r 08.30
15.04.2020r 11.20 IC 3407/18 15.06.2020r 11.00
15.04.2020r 08.30 IC 2920/17 z urzędu  
16.04.2020r 08.30 INs 172/20 09.06.2020r 10.45
16.04.2020r 09.00 IC 260/20 16.06.2020r 13.15
16.04.2020r 09.00 INs 82/20 17.09.2020r 09.00
16.04.2020r 09.30 ICps 53/19 09.06.2020r 14.15
16.04.2020r 09.30 IC 111/20 17.09.2020r 09.30
16.04.2020r 10.00 INs 1/18 17.09.2020r 10.00
16.04.2020r 10.00 INs 2202/15 16.06.2020r 10.45
16.04.2020r 11.00 IC 134/20 17.09/2020r 11.00
16.04.2020r 12.00 IC 496/19 17.09.2020r 12.00
16.04.2020r 12.30 IC 1214/19 09.06.2020r 11.15
16.04.2020r 13.00 INs 1143/19 17.09.2020r 13.00
16.04.2020r 13.00 IC 642/19 17.09.2020r 13.00
16.04.2020r 13.00 INs 992/13 03.06.2020r 13.00
16.04.2020r 14.00 INs 1037/19 17.09.2020r 14.00
17.04.2020r 09.00 IC 4055/18 02.06.2020r 08.50
17.04.2020r 09.00 IC 325/20 24.06.2020r 09.00
17.04.2020r 09.10 IC 324/20 24.06.2020r 09.10
17.04.2020r 09.20 INs 58/20 24.06.2020r 09.20
17.04.2020r 09.40 IC 1993/18 09.06.2020r 12.30
17.04.2020r 09.40 IC 627/18 24.06.2020r 09.40
17.04.2020r 10.30 IC 2173/19 10.06.2020r 12.00
17.04.2020r 10.45 IC 337/20 24.06.2020r 10.45
17.04.2020r 11.00 IC 336/20 24.06.2020r 11.00
17.04.2020r 11.15 INs 196/20 24.06.2020r 11.15
17.04.2020r 11.45 IC 2366/19 24.06.2020r 11.45
17.04.2020r 11.50 IC 293/20 02.06.2020r 09.20
17.04.2020r 12.35 IC 242/20 02.06.2020r 10.00
17.04.2020r 13.35 INs 896/19 z urzędu  
17.04.2020r 13.50 INs 1173/19 09.06.2020r 14.25
17.04.2020r 14.15 IC 4/20 10.06.2020r 11.00
17.04.2020r 14.40 IC 2327/19 09.06.2020r 14.40
17.04.2020r 15.00 INs 948/19 09.06.2020r 15.00

<

Dzień  Godzina  Sygnatura Nowy dzień Nowa godzina
31.03.2020r 09.30 ICo 635/18 16.06.2020r 09.30
31.03.2020 09.00 ICo 995/119 16.06.2020r 09.00
31.03.2020r 10.45 INs 631/17 19.05.2020r 14.30
31.03.2020r 11.00 INs 1462/18 02.06.2020r 10.30
31.03.2020r 12.00 INs 1178/19 02.06.2020r 08.30
31.03.2020r 13.30 IC 2443/19 02.06.2020r 11.30
31.03.2020r 14.50 INs 43/20 02.06.2020r 15.00
31.03.2020r 14.00 ICo 267/20 02.06.2020r 14.40
31.03.2020r 14.20 ICo 260/20 02.06.2020r 14.20
01.04.2020r 09.00 IC 1744/19 27.07.2020r 12.00
01.04.2020r 09.30 INs 1045/19 27.07.2020r 09.30
01.04.2020r 10.10 IC 1225/19 27.07.2020r 10.10
01.04.2020r 12.00 ICo 1853/16 27.07.2020r 12.30
01.04.2020r 13.00 ICo 2880/18 27.07.2020r 13.10
01.04.2020r 14.00 INs 1105/19 27.07.2020r 14.00
01.04.2020r 14.30 INs 884/19 27.07.2030r 14.30
01.04.2020r 08.50 INs 882/19 05.06.2020r 08.50
01.04.2020r 09.00 INs 96/20 05.06.2020r 09.00
01.04.2020r 09.30 INs 101/20 05.06.2020r 09.30
01.04.2020r 09.45 INs 1597/15 05.06.2020r 09.45
01.04.2020r 10.30 IC 2391/19 05.06.2020r 10.30
01.04.2020r 10.40 IC 2393/19 05.06.2020r 10.40
01.04.2020r 10.50 IC 2392/19 05.06.2020r 10.50
01.04.2020r 11.00 IC 837/19 05.06.2020r 11.00
01.04.2020r 11.30 IC 998/17 05.06.2020r 11.30
01.04.2020r 12.00 IC 1388/19 05.06.2020r 12.00
01.04.2020r 12.15 IC 1917/19 05.06.2020r 12.15
01.04.2020r 12.30 IC 216/20 05.06.2020r 12.30
01.04.2020 08.30 ICo 1633/17 24.06.2020r 08.30
01.04.2020r 09.30 IC 4013/17 24.06.2020r 09.30
01.04.2020r 10.30 IC 708/19 01.07.2020r 10.30
01.04.2020r 12.00 IC 1831/19 10.06.2020r 10.45
01.04.2020r 13.45 IC 2209/19 05.06.2020r 14.00
01.04.2020r 13.45 INs 197/19 10.06.2020r 11.45
01.04.2020r 14.20 INs 658/19 05.06.3030r 10.30
01.04.2020r 14.50 IC 4246/18 10.06.2020r 12.15
02.04.2020r 09.00 ICo 1741/18 11.08.2020r 09.00
02.04.2020r 09.30 IC 759/19 11.08.2020r 09.30
02.04.2020r 10.00 IC 2463/19 04.06.2020r 10.00
02.04.2020r 10.00 IC 2059/19 11.08.2020r 10.00
02.04.2020r 11.00 IC 59/20 11.08.2020r 11.00
02.04.2020r 12.00 INs 1215/19 11.08.2020r 12.00
02.04.2020r 12.40 IC 2457/19 11.08.2020r 12.40
02.04.2020r 13.00 INs 15/20 11.08.2020r 13.00
02.04.2020r 13.30 INs 780/19 11.08.2020r 13.30
02.04.2020r 14.00 INs 37/20 11.08.2020r 14.00
03./04.2020r 08.50 INs 224/20 02.06.2020r 08.45
03.04.2020r 09.,00 IC 2407/19 02.06.2020r 08.30
03.04.2020r 12.00 INs 1169/19 02.06.2020r 11.50
03.04.2020r 13.30 IC 1807/19 02.06.2020r 13.20
03.04.2020r 14.30 IC 2840/18 02.06.2020r 14.20
03.04.2020r 15.00 IC 3789/18 02.06.2020r 14.40
03.04.2020r 08.30 IC 1406/19 01.07.2020r 10.00
03.04.2020r 12.00 INs 41/20 05.06.2020r 14.15
03.04,2020r 13.15 INs 659/19 10.06.2020r 13.30
03.04.2020r 12.30 INs 1387/17 10.06.2020r 12.50
03.04.2020r 14.30 IC 1623/19 24.06.2020r 14.30
03.04.2020r 08.45 ICo 2769/19 10.06.2020r 08.45
03.04.2020 09.00 IC 1839/19 10.06.2020r 09.00
03.04.2020r 09.15 IC 2383/19 10.06.2020r 09.15
03.04.2020r 09.30 IC 1054/18 10.06.2020r 09.30
03.04.2020r 10.15 INs 1025/19 10.06.2020r 10.15
03.04.2020r 11.00 INs 1025/19 10.06.2020r 11.00
03.04.2020r 11.30 INs 836/19 10.06.2020r 11.30
03.04.2020r 11.40 IC 2384/19 10.06.2020r 11.40
03.04.2020r 12.00 IC 2335/19 10.06.2020r 12.00
03.04.2020r 12.30 INs 1445/17 10.06.2020r 12.30
03.04.2020r 12.30 IC 2350/19 10.06.2020r 12.30
03.04.2020r 13.00 INs 1116/19 10.06.2020r 13.00
07.04.2020r 08.30 INs 125/20 09.06.2020r 08.30
07.04.2020r 09.00 INs 1074/19 05.06.2020r 09.00
07.04.2020r 09.00 IC 1937/19 09.06.2020r 09.00
07.04.2020r 09.20 IC 3469/18 02.06.2020r 13.00
07.04.2020r 09.30 INs 1052/19 05.06.2020r 09.20
07.04.2020r 09.45 IC 3886/19 12.06.2020r 12.00
07.04.2020r 10.00 IC 66/20 05.06.2020r 09.40
07.04.2020r 10.10 IC 3837/17 bez terminu  
07.04.2020r 10.45 IC 1019/18 12.06.2020r 12.30
07.04.2020r 11.00 INs 610/19 07.08.2020r 09.00
07.04.2020r 11.15 IC 248/20 bez terminu  
07.04.2020r 11.30 IC 22/20 05.06.2020r 10.40
07.04.2020r 11.45 IC 246/20 bez terminu  
07.04.2020r 12.00 IC 588/19 05.06.2020r 11.10
07.04.2020r 12.15 IC 253/20 09.06.2020r 10.15
07.04.2020r 12.30 IC 2321/19 29.05.2020r 12.20
07.04.2020r 12.45 INs 660/19 02.06.2020r 13.30
07.04.2020r 13.30 IC 240/20 09.06.2020r 09.30
07.04.2020r 14.00 INs 1093/18 16.06.2020r 10.00
07.04.2020r 14.40 IC 1275/19 05.06.2020r 11.40
07.04.2020r 14.50 INs 1063/19 02.06.2020r 14.10
07.04.2020r 15.10 INs 97/19 05.06.2020r 12.00
07.04.2020r 09.00 INs 73/20 13.08.2020r 09.00
07.04.2020r 09.30 INs 65/20 13.08.2020r 09.30
07.04.2020r 10.00 IC 1939/19 13.08.2020r 10.00
07.04.2020r 10.30 IC 3530/18 13.08.2020r 10.30
07.04.2020r 11.00 IC 966/19 13.08.2020r 11.00
07.04.2020r 12.00 IC 2130/19 13.08.2020r 12.00
07.04.2020r 12.30 IC 168/19 13.08.2020r 12.30
07.042020r 13.00 IC 1501/19 13.08.2020r 13.00
07.04.2020r 13.30 INs 135/19 13.08.2020r 13.30
08.04.2020r 08.50 IC 2300/19 12.06.2020r 08.50
08.04.2020r 09.00 IC 3572/18 12.06.2020r 09.00
08.04.2020r 09.15 INs 152/20 12.06.2020r 09.15
08.04.2020r 09.30 ICps 8/20 12.06.2020r 09.30
08.04.2020r 10.30 IC 2123/19 12.06.2020r 10.30
08.04.2020r 11.00 IC 1629/18 12.06.2020r 11.00
08.04.2020r 12.00 ICo 2922/19 12.06.2020r 12.00
08.04.2020r 12.20 IC 283/20 12.06.2020r 12.20
08.04.2020r 12.30 IC 282/20 12.06.2020r 12.30
08.04.2020r 12.30 ICo 2758/19 05.06.2020r 12.30
08.04.2020r 12.40 IC 281/20 12.06.2020r 12.40
08.04.2020r 12.50 IC 284/20 12.06.2020r 12.50
08.04.2020r 13.00 INs 166/20 12.06.2020r 13.00
09.04.2020r 09.00 INs 63/20 15.09.2020r 09.00
09.04.2020r 09.30 INs 217/19 15.09.2020r 09.30
09.04.2020r 10.00 INs 736/18 15.09.2020r 10.00
09.04.2020r 10.30 INs 921/19 15.09.2020r 10.30
09.04.2020r 11.00 INs 55/20 15.09.2020r 11.00
09.04.2020r 11.00 Ins 380/19 15.09.2020r 11.00
09.04.2020r 12.00 IC 497/19 15.09.2020r 12.00
09.04.2020r 12.30 IC 3511/18 15.09.2020r 12.30
09.04.2020r 13.00 IC 2047/19 15.09.2020r 13.00
09.04.2020r 13.00 IC 135/20 15.09.2020r 13.00
09.04.,2020r 13.30 IC 2348/19 15.09.2020r 13.30
09.04.2020r 14.00 INs 59/20 15.09.2020r 14.00
10.04.2020r 08.30 INs 1175/19 17.06.2020r 08.30
10.04.2020r 08.40 INs 656/19 bez terminu  
10.04.2020r 08.40 INs 1171/19 17.06.2020r 08.40
10.04.2020r 08.50 INs 130/20 06.05.2020r 08.20
10.04.2020r 08.55 INs 119/20 17.06.2020r 08.55
10.04.2020r 09.00 INs 417/19 09.06.2020r 09.00
10.04.2020r 09.10 INs 136/20 17.06.2020r 09.10
10.04.2020r 09.30 INs 144/20 17.06.2020r 09.30
10.04.2020r 09.40 INs 203/19 17.06.2020r 09.40
10.04.2020r 10.00 INs 122/20 17.06.2020r 10.00
10.04.2020r 10.20 INs 121/20 17.06.2020r 10.20
10.04.2020r 10.40 IC 571/19 17.06.2020r 10.40
10.04.2020r 11.00 INs 1113/14 17.06.2020r 11.00
10.04.2020r 11.15 IC 2698/17 17.06.2020r 11.15
10.04.2020r 11.30 IC 2358/19 09.06.2020r 11.30
10.04.2020r 12.00 INs 131/20 09.06.2020r 12.00
10.04.2020r 12.20 IC 1301/19 17.06.2020r 12.20
10.04.2020r 12.30 IC 1958/19 17.06.2020r 12.30
10.04.2020r 12.30 INs 1147/19 09.06.2020r 12.30
10.04.2020r 12.50 IC 102/20 09.06.2020r 12.50
10.04.2020r 12.50 IC 1536/19 17.06.2020r 12.50
10.04.2020r 13.00 ICo 774/19 17.06.2020r 13.00
10.04.2020r 13.10 INs 97/20 09.06.2020r 13.10
10.04.2020r 13.25 INs 957/19 07.08.2020r 09.30
10.04.

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-27
Publikacja w dniu:
2020-04-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-27
Publikacja w dniu:
2020-04-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-27
Publikacja w dniu:
2020-04-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-27
Publikacja w dniu:
2020-04-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-27
Publikacja w dniu:
2020-04-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-23
Publikacja w dniu:
2020-04-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-15
Publikacja w dniu:
2020-04-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-09
Publikacja w dniu:
2020-04-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-01
Publikacja w dniu:
2020-04-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-01
Publikacja w dniu:
2020-04-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Kierownik XI Wydziału Wizytacyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-01
Publikacja w dniu:
2020-04-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-01
Publikacja w dniu:
2020-04-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-01
Publikacja w dniu:
2020-04-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-01
Publikacja w dniu:
2020-04-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-01
Publikacja w dniu:
2020-04-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-01
Publikacja w dniu:
2020-04-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
2020-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
2020-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-13
Publikacja w dniu:
2020-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-13
Publikacja w dniu:
2020-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-13
Publikacja w dniu:
2020-03-13
Opis zmiany:
b/d